Велико Народно събрание може да бъде свикано с решение на 2/3 от депутатите

0
58
кодекс
Снимка: архив
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС Николай Димитров - ГЕРБ/СДС

След това президентът насрочва избори в тримесечен срок

ГЕРБ ще внесе проект на нова конституция и ще предложи свикването на Велико Народно събрание. Това обяви в обръщение днес премиерът Бойко Борисов.

Велико Народно събрание може да бъде свикано с решение на мнозинство от две трети от общия брой на народните представители. След това президентът насрочва избори в тримесечен срок от решението на парламента.

С провеждането на избори за Велико Народно събрание пълномощията на Народното събрание се прекратяват.

Великото народно събрание се състои от 400 народни представители. То приема решения по внесените проекти с мнозинство две трети от всички народни представители на три гласувания в различни дни.

Великото Народно събрание решава само тези въпроси от конституцията, за които е избрано. Правомощията му се прекратяват, след като то се произнесе окончателно по въпросите, за които е избрано. В този случай президентът насрочва избори по реда, определен със закон.

В неотложни случаи Великото Народно събрание изпълнява функциите и на Народно събрание.

Актовете на Великото Народно събрание се подписват и обнародват от неговия председател в седемдневен срок от приемането им.