Всички деца в малките училища се връщат в клас

0
10
ваканция
Снимка: архив

Това става след заповед на здравния министър

Децата от 5 до 12 клас от малките училища, където има само по една паралелка, се връщат присъствено в клас от  днес, 15 февруари. Това става след заповед на здравния министър, издадена в неделя след разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

Във връзка със заповедта от Министерството на образованието и науката съобщиха, че отделните училища, в които имат такива паралелки, самостоятелно ще решат кога да възстановят присъствените занятия – от понеделник или от вторник, като уведомят родителите за това. Училищата няма да отразяват отсъствия на учениците, които по обективни причини не са успели да присъстват. При невъзможност поради влошена метеорологична обстановка и затруднено придвижване на учениците училищата могат да поискат продължаване на обучението в електронна среда.