Гешев: Всички фирми на Делян Пеевски са погасили задълженията си към КТБ

0
122
ВСС изслушва Гешев.

Няма данни, които да ангажират неговата отговорност по делото КТБ, заяви кандидатът за главен прокурор на изслушването си във ВСС

Всички фирми, свързани с Делян Пеевски, са погасили целево задълженията си към КТБ. „Няма данни, които да ангажират неговата отговорност, както и няма данни Прокопиев и други богати хора да са получавали пари“, каза по време на изслушването си във ВСС кандидатът за главен прокурор Иван Гешев и напомни, че ако стане главен прокурор няма да позволи определени кръгове да казват на кого да бъдат повдигнати обвинения.

„Делото КТБ е може би най­-сериозното ми предизвикателство“, посочи Гешев. Той изброи и причините това да е така. Едната е, че щетата е процент от БВП“, каза Гешев и обясни, че по това дело за първи път е изготвена експертиза от една от най-­големите одиторски компании. „За първи път има и обвинение за присвояване от главна каса на банката“, посочи още Гешев.

Кандидатът определи като най­-трудни в емоционално отношение делата, по които е работил като следовател по транспортни дела. Особено трудно му било при оглед на местопроизшествия със загинали и срещи с техните близки.

Този 7-годишен период с главен прокурор Сотир Цацаров, който приключва, е особено успешен, подобрена е и материалната, техническа база, което е много важно за ефикасността на цялостната прокурорска работа, заяви Гешев. Той посочи и няколко показателя, за да потвърди тезата си: „В периода 2013 г.-2018 г. трайно е намален броят на върнатите от съда дела – 4,7% за 2017г ., 4,9% за 2016 година. 2,7% е делът на оправданите лица. Голям е делът на осъдените лица и това трябва да се чуе, за да не каже някой, че съдебната система – не само прокуратурата, но и съдът, е неефективна – 97,3% са осъдените лица за 2018 година. Налице е трайна тенденция по намаляване на спрените производства. Добра е срочността на разследванията, които приключват в срок под 7 месеца.“

Пред кадровиците Иван Гешев представи и основните си приоритети, заложени в концепцията му. На първо място той посочи създаването на екип от компетентни служители и магистрати. Предвижда системно повишаване на квалификацията за ефективно разследване, справедлив механизъм за оценка на работата, допълнително стимулиране материално и нематериално за постигнатите резултати. Втората стратегическа цел – ефективни и ефикасни разследващи органи, създаване на стандарти, оптимални срокове за приключване на разследванията, утвърждаване на специализацията и екипността, чрез подходящи структурни форми. Третата цел, изложена от Иван Гешев, е ефективно административно управление, продължаване на реформата на органите на съдбната власт, чрез оптимизиране на районните прокуратури, реформа в следствията за възстановяване на престижа на професията, подобряване на условията на труд, организационно и кадрово укрепване, поетапно въвеждане на електронен документооборот във всички прокуратури. Четвъртата цел, която стои пред Гешев е – обективни разследвания, продължаване на борбата с корупцията, отстраняване на проблемите от административен характер. Накрая кандидатът посочи, че ако бъде избран за главен прокурор, ще работи за подобряване на разследванията на трансгранични престъпления и осъществяване на траен диалог с Европейската прокуратура.

Още преди да започне да отговаря на въпросите на неправителствени и съсловни организации, Иван Гешев отбеляза, че голяма част от тях са идентични. С това на практика номинираният за главен прокурор изобличи свързаността между групата организации, които се противопоставят на избора му, коментира „Правен свят“. Кандидатът подчерта още, че на голяма част от въпросите той вече е отговорил в писмена форма.

„Прокуратурата не осъществява пряк контрол върху дейността на прокурорите. Препоръчвам на тези, които се интересуват, да прочетат изводите в доклада на Службата за подкрепа на структурните реформи, в който категорично е посочено, че се извършва единствено дейност по методически указания. Изводите в доклада са, че повечето прокурори работят със съвсем малка или никаква намеса от амдинистративния ръководител. Информацията по чувствителни дела трябва да бъде подадена нагоре, така че главният прокурор да е наясно със ситуацията и да може при необходимост да реагира. Считам да продължа наложилата се практика за отчетност на главния прокурор пред Народното събрание при спазване на закона“, каза Иван Гешев в отговор на въпрос.

Той подчерта още, че е привърженик на тезата за разширяване на съдебния контрол върху прокурорските актове. „Това би се отразило положително по отношение на правата на гражданите, но едва ли ще се отрази върху ефективността на разследването“, каза Гешев.

„Задължение на прокуратурата е да бъде активна в рамките на закона. Тя дори в някаква степен и не на всички нива е достатъчно активна. Знам, че има недоверие в съдебната власт. Това недоверие се дължи както на обективни, така и на субективни фактори – на обективни проблеми в съдебната, законодателната и изпълнителната власт, на недостатъчната медийна активност върху дейността на съдебната власт. А в не малка степен и на активна медийна, и не само, кампания, на която е подложена не само прокуратурата. И на това, че може би, ние в прокуратурата не обяснихме навреме това което правим и не отговорихме на тези атаки. В някаква степен може би прокуратурата дори следва да е по-активна, защото това, в крайна сметка, рефлектира върху цялата съдебна власт“, подчерта Иван Гешев.

На въпрос дали очаква 100 дни толеранс, какъвто често всеки нов ръководител получава, Гешев посочи, че не кандидатства за политическа длъжност и поради това не очаква да получи време. Кандидатът посочи, че има две основни задачи, с които би се заел веднага, ако бъде избран за поста – сформиране на екип и продължаване на оптимизирането на районните прокуратури. „Всеки магистрат търпи ограничения. Макар и силно ограничени, ние все пак имаме право на личен живот, лични срещи“, отговори кандидатът на въпрос дали приема за нормално магистратите да провеждат срещи с бизнесмени и публични фигури.