Добавка от 50 лв. за 2.1 милиона пенсионери

0
41
пенсиониране
Снимка: архив

Плащането започва от 7 август

Допълнителната сума от 50 лева към пенсиите за август 2020 г. ще получат около 2 121 000 пенсионери. Еднократната добавка ще се изплаща на всички пенсионери независимо от размера на техните пенсии, напомнят от НОИ.

Като антикризисна мярка за изплащането на тези добавки правителството отпусна допълнително над 106 млн. лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

С решение на правителството от 30.07.2020 г. е удължен с един месец до края на август срокът на извънредната епидемична обстановка у нас поради разпространението на COVID-19. Във връзка с това се продължава действието на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК, чиито срокове изтичат по време на извънредното положение (от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. вкл.) и по време на извънредната епидемична обстановка (от 14.07.2020 г. до 31.08.2020 г. вкл.). Тяхното действие се продължава както по време на извънредното положение и епидемичната обстановка, така и още три месеца след нейната отмяна, т.е. до 30.11.2020 г. включително.

Предвид на това инвалидните пенсии и добавките за чужда помощ на лицата с такива експертни решения ще продължат да се изплащат през август 2020 г. и до 30.11.2020 г. включително. При постъпване в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, на ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК след извършено преосвидетелстване, то подлежи на изпълнение от компетентните пенсионни органи.

Изплащането на пенсиите и допълнителните суми ще започне на 7 август и ще приключи на 20 август.