Емил Димитров призова ВиК дружествата да ползват и алтернативни водоизточници

0
15
Емил Димитров Снимка: Капитал

Това стана по време на парламентарния контрол, в който министърът отговори на въпрос за състояниет на язовирите „Асеновец“ и „Камчия“

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров призова местните ВиК дружества да ползват и алтернативни водоизточници извън язовирите. Това стана по време на парламентарния контрол в отговор на депутатски питания за състоянието на язовирите „Асеновец“ и „Камчия“, предаде БТА.

Освен язовир „Асеновец“ има още пет системи, от които може да се водоснабдява Сливен, каза Димитров. По думите му язовир „Асеновец“ е едногодишен изравнител и регистрираният приток през 2019 г. е 14,07 млн. куб. м, който е характерен за суха година. За същата година ВиК дружеството е използвало 22,351 млн. куб. м вода от язовира, без да бъдат ползвани алтернативни водоизточници.

Министърът каза, че миналата година язовирът е точен непрекъснато, без да се ползват алтернативи, в резултат на което тази година е с по-ниско ниво. Предвид намаляващия обем на язовир „Асеновец“ през ноември 2019 г. управителят на ВиК-Сливен е информиран за необходимостта да бъдат предприети действия за включване на източници на алтернативно водоснабдяване от подземните водоизточници с цел ограничаване на водовземането от язовира и недопускането на водна криза в Сливен.

С месечния график на използване на водите от язовир „Асеновец“ е започнало постепенно редуциране на месечните лимити като през декември са разрешени 1,8 млн. куб. м, през януари – 1,5 млн.куб.м, а през февруари – 0,709 млн. куб. м. Към 19 февруари 2020 г. язовир „Асеновец“ е с обем 7,898 млн. куб. м, регистрирания приток за януари е в три пъти по-малко от прогнозния приток за много суха година.

На ВиК и Община Сливен е препоръчано с цел осигуряване на допълнителни количества за питейно-битово водоснабдяване на Сливен да предприемат спешни действия по реконструкция и включване в експлоатация на речното водохващане на река Колешница, в което по данни на ВиК протичат между 346 и 500 л/с. Това е възможност за Сливен да възстанови водоползване, което е имал преди да се създаде язовира, каза Димитров.

При реализиране на приток през 2020 г. характерен за много суха година и при използване на води с месечен лимит до половин милион куб. м водоподаването ще бъде осигурено за над 12 месеца.

Вода от язовир „Камчия“ за питейно-битово водоснабдяване с разрешени годишни лимити за ВиК Бургас е до 61,1 млн.куб.м, за ВиК Варна – до 68,9 млн.куб.м и ВиК Сливен – до 0,200 млн.куб.м.

Наличният обем в язовира към 28 февруари 2020 г. е 151,538 млн.куб.м вода или с процент на запълване 64,88 процента. Предвид, че мъртвият обем на язовира е 49,90 млн. куб. м наличният полезен обем към 28 февруари е 101,638 млн. куб. м. Към 28 февруари 2019 г. наличният обем е бил 196,658 млн. куб. м или 84,2 процента спрямо общия обем, каза министърът.

При удовлетворяване на исканията на ВиК количества за питейно-битово водоснабдяване от 100 млн. куб. м годишно водата на язовира ще стигне за 24 месеца, каза министърът. От язовир „Камчия“ не се ползва вода за промишлени нужди.