Защо президентът на САЩ се избира от щатите, а не от „народа“

0
217
Белият дом

Опосреденият начин за избор е разумен и справедлив

Огнян Минчев

Огнян Минчев, фейсбук

САЩ не са плебисцитарна демокрация – и никога не са били. Има две важни принципни ограничения на практикуваното народовластие в Америка, благодарение на които се е съхранила нейната демократична политическа система.

Първото е ограничението, свързано със страха на отците основатели, че представителното управление – републиката – може да се изроди в охлокрация, във власт на тълпата. Затова те учредяват политическа система с внимателни тежести и противотежести, баланси и органичения, които да слагат ясни граници под категорични условия за упражняването на власт – включително и чрез самия процес на представителство чрез гласуване.

Второто ограничение – произтичащо от първото, е внимателно балансирания федерализъм, разполагането на властовите пълномощия по различните „етажи“ на политическата система. САЩ са съюз на независими общности, създадени като колонии и конституирани като „щати“ – държави, които държат да запазят своята автономност и свобода в прерогативите си да се самоуправляват.

Затова президентът на федерацията се избира от съставящите я щати, а не от „народа“ – „онова общо, което не знае какво иска (Хегел)“. Ето как се появява електоралната колегия и опосреденият начин за избор на президент. Аз лично го считам за разумен и справедлив.