Как да увеличите шанса си да получите одобрение за бърз кредит?

0
37
Бързи кредити

Полезни съвети, с които да успеете

Съвременната действителност, съчетана с икономическата криза, породена от разпространението на Ковид-19 и въведените вследствие на това ограничения, доведоха до увеличаване на интереса на потребителите, притиснати от крайна нужда поради загуба на работното място или временно преустановяване на дейността, към бързите кредити.

Не по-малко значими са тези заеми за задоволяване на внезапно възникнали нужди – покупка на скъпа вещ, лечение, пари до заплата.

Нарастващата значимост на бързите кредити води и до все по-голям интерес у потребителите по отношение на това какви стъпки могат да предприемат, за да си гарантират одобрение при кандидатстване. Подготвили сме ви полезни съвети, с които да увеличите шанса си.

1. Пазете чисто кредитното си досие. Кредитните институции го проверяват, преди да вземат решение дали да получите одобрение за кредит. Не забавяйте вноски, не оставяйте кредитите си необслужени, за да си гарантирате добро досие.

2. Избягвайте да ставате поръчител по чужд кредит. Ако кредитополучателят има затруднение с изплащането му, като негов гарант се превръщате в задължено лице, което рязко намалява шансовете ви за одобрение при кандидатстване за кредит.

3. Обединете кредитите си. Наличието на множество кредити намалява вероятността да получите още един. Шансът да ви одобрят нараства, ако погасите старите си задълженията, дори да е предсрочно.

4. Не крийте информация, която изискват от вас при кандидатстване за бърз кредит. Тя няма да остане тайна за кредитната институция, а вашият опит да я спестите ще доведе до загуба на доверие и до намаляване на шанса ви да получите одобрение.

5. Не кандидатствайте на много места едновременно. Всяко кандидатстване се отразява в кредитното ви досие и става достояние на институцията, от която искате да получите заем. Това ви прави да изглеждате отчаяни, индикация е, че имате сериозни финансови проблеми и че е възможно да не съумеете да бъдете редовен платец.

6. Ако институцията предлага първи бърз кредит без лихва, възползвайте се от него и бъдете коректни. Така ще сте изградили доверие и ще имате по-голям шанс да получите бърз кредит до 1000 лв. например, когато възникне необходимост от такъв.