КЕВР разреши продажбата на ЧЕЗ

0
8
чез
Снимка: архив

Решението подлежи на обжалване в съда

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ разреши на ЧЕЗ да продаде 67 процента от акциите на българското си дружество  на „Еврохолд България“ АД. Това съобщиха от КЕВР.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23а, изр. 1 от Закона за енергетиката КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране на сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред.

Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките, допълниха от регулатора.

В хода на образуваното административно производство по подаденото от ЧЕЗ заявление Комисията се произнесе въз основа на постъпили становища от Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Разузнаване“, Държавната агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София, в 14-дневен срок, се посочва в съобщението.