КЗК запечата офиса на Българската петролна и газова асоциация

0
41
горива
Снимка: архив

Води се разследване за картел при горивата

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ извърши внезапна проверка на място в офиса на Българската петролна и газова асоциация /БПГА/, съобщиха от комисията.

Проверката е част от разследване за установяване на евентуално извършени нарушения (по ЗЗК и/или от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) при определяне цените на масовите автомобилни горива по веригата производство/внос – съхранение – търговия на едро – търговия на дребно. Проверява се наговаряне както на отделните хоризонтални нива, така и по вертикала, от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, „Сакса“ ООД, „Инса Ойл“ ЕООД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД, „Петрол“ АД, „Трейднет Варна“ ЕООД и Българската петролна и газова асоциация.

Действията по проверката на място се извършиха от служители на КЗК със съдействието на служители на МВР след получено съдебно разрешение от Административен съд, град София.

При посещението на проверяващия екип е установено, че офисът на асоциацията е заключен и недостъпен. Не са установени представители на асоциацията. Опитите на проверяващия екип да се свърже с тях на публикувания в интернет страницата на БПГА телефонен номер са безуспешни.

На основание Закона за защита на конкуренцията проверяващият екип запечата офиса на Българската петролна и газова асоциация. Извършването на проверката бе преустановено до осигуряването на достъп от представители на асоциацията на проверяващия екип на КЗК.

Комисията напомня, че на основание от ЗЗК при нарушаване на целостта или унищожаване на печатите, поставени при извършването на проверката, ще бъде наложена имуществена санкция в размер до едно на сто от общия оборот за предходната финансова година на сдружението на предприятия. За противопоставяне на проверка, извършвана по чл. 50 от ЗЗК, на основание чл. 100, ал. 7, т. 3 във връзка с ал. 8 от ЗЗК се налагат периодични имуществени санкции в размер до едно на сто от среднодневния общ оборот за предходната финансова година за всеки ден до прекратяване на противоправното действие или бездействие.