Лепят екостикери на автомобилите

0
19
Целта на категоризацията и най-замърсяващите коли да бъдат спирани в определени дни от движение.

Спрямо степента на замърсяване те ще се делят на 5 категории

Всички автомобили у нас ще бъдат разделени на пет екологични категории. Това предвиждат промените в Наредба H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, пише „Труд“. Проектът на наредбата вече е публикуван за обществено обсъждане.

В коя екологична група ще попадне автомобилът ще зависи от EURO от 1 до 6 категорията или датата на първата регистрацията, както и количеството отделяни вредни газове. За целта на всяка кола ще бъде сложен екостикер.

Засега тази категоризация няма да влия върху данъка на автомобилите. Наличието на газова уредба също ще се има предвид при определянето на екологичната група. За тези автомобили категоризацията ще се извършва след проверка на отделяните вредни емисии при работа на двигателя на газ, е записано в наредбата. Електромобилите и тези на водород ще бъдат в най-високата – пета екогрупа.

Целта на промените е най-замърсяващите автомобили да бъдат спирани в определени зони на града или дни, когато са регистрирани пикови стойности на вредни емисии във въздуха. Това ще се решава от общината.

Проверките пък ще се извършват от контролно-техническите пунктове, когато дойде време за годишния им технически преглед. Новите правила е предвидено да влязат в сила 9 месеца след като наредба бъде обнародвана в „Държавен вестник“. Предвижда се новият екостикер да се поставя в средата на вътрешната страна на горната част на предното стъкло на автомобила. За мотоциклетите той ще се поставя на гърба на удостоверението за техническа изправност.