НСИ: Доходите ни са скочили с 13, 7% за година, разходите – с 10,7 на сто

0
23
Снимка: Дневник

Харчим най-много за храна, жилище, данъци и осигуровки

През 2019 г. общият доход на българина се е увеличил с 13.7%, но в същото време и разходите са скочили с 10.7%. През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият доход е 1770 лв., а общият разход – 1670 лв., съобщиха от НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (56.2%), следвани от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (6.4%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.1 процентни пункта, а доходите от самостоятелна заетост и от пенсии намаляват с по 0.4 процентни пункта.

Доходът от работна заплата нараства от 858 на 996 лв. (с 16.1%), от самостоятелна заетост от 105 на 113 лв. (със 7.4%), от пенсии от 432 на 483 лв. (с 11.9%), от социални обезщетения и помощи от 39 на 53 лв. (с 36.1%).

През четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура – 0.9%.

Общият разход е достигнал 1670 лв., като се увеличава с 10.7% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

Най-голям относителен дял са разходите за храна (29.7%), следвани от разходите за жилище (17.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.5%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.5 процентни пункта, делът на разходите, свързани с жилището – с 0.6 процентни пункта, а делът на разходите за здравеопазване се увеличава с 1.7 процентни пункта.

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 455 на 495 лв. (с 8.8%), за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 63 на 73 лв. (с 15.1%), за облекло и обувки от 60 на 63 лв. (с 4.7%), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) от 268 на 286 лв. (с 6.7%).

Разходите за здравеопазване се увеличават от 82 на 118 лв. (с 43.6%), за транспорт и съобщения нарастват от 168 на 191 лв. (с 13.8%), за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 61 на 69 лв. (с 13.7%), за данъци и социални осигуровки нарастват от 191 на 216 лв. (с 13.0%).

Увеличение е отчетено в потреблението на зеленчуци – от 14.8 на 16.8 кг, яйца – от 36 на 38 бр., плодове – от 12.4 на 12.8 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия – от 21.5 на 20.6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, фасул зрял, картофи и захар.