Правителството отпусна близо 42 хил. лв. за стипендии за даровити деца

0
10
учител
Снимка: архив

Парите са разчетени в бюджета

Правителството отпусна 41 580 лв. за изплащане на стипендии на ученици по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

От тях 36 045 лв. се предоставят по бюджетите на 18 общини за финансирането на 35 стипендии.

Отделно от това през 2020 г. за една от общините са необходими 540 лв. за 1 стипендия, чието изплащане е започнало през 2019 година, допълват от правителствената пресслужба.

По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 4995 лв. в резултат на 6 издадени от министъра на образованието и науката заповеди по мерки от програмата за 2020 г.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 41 580 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 година.