Правят единен регистър на вещите лица в съдилищата

0
5
Снимка: архив

Сега всеки съд си има отделен списък

Министерският съвет прие днес проектодопълнение на Закона за съдебната власт, което регламентира въвеждането на информационна система „Единен регистър на вещите лица“. Тя ще съдържа данните на експертите, утвърдени за вещи лица.

И в момента съществува специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите лица.  Той обаче се използва от съдилищата поотделно, без да има взаимна свързаност между тях и единна база данни.

Създаването на автоматизирана информационна система „Единен регистър на вещите лица“ ще надгради съществуващия досега регистър и ще позволи да се избегне фрагментарността при избора на специалисти.

Това ще позволи органите на досъдебното и съдебното производство да намират бързо и лесно експерти е подходяща специалност. Системата ще разполага и с удобен интерфейс за избор на вещи лица на база на зададени критерии при необходимост от специфични експертизи и ниво на познание.

За всяко вещо лице системата ще поддържа електронно досие с история на изготвените експертизи, решението на органа (приема или не заключението на експерта, с включени мотиви, дали е възложена допълнителна или повторна експертиза и с какви мотиви, в срок ли са предоставени заключенията на експерта), както и броят откази за извършване на експертиза по конкретно дело и съответните основания.