През януари най-малко безработни от 2004 г. насам

0
29
Снимка: архив

Най-търсените през този месец професии са оператори на стационарни машини, работници в ресторантьорството и хотелиерството и социалните помощници

Регистрираните безработни през изминалия януари са с близо 4000 по-малко от отчетените през първия месец на предходната 2019 г. И тази година започва с отчетен най-малък брой безработни в статистиката на Агенцията по заетостта от 2004 година насам, съобщават от пресцентъра й.

Общият брой на безработните в бюрата по труда през януари тази година е 205 324, като спрямо същия месец през 2019 г. регистрираните са с 3984 по-малко (с 1,9%).

Равнището на регистрирана безработица в страната от 6.3 на сто отчита през януари Агенцията по заетостта. Спрямо същия период на 2019 г. се наблюдава спад от 0,1%.

Съществено намаление се отчита и в броя и относителния дял на регистрираните безработни младежи до 29 г., които през януари 2020 г. са 25 185, с 3 615 по-малко от същия месец на предходната година. Продължително безработните, т.е. с престой над 1 година в регистъра на Агенцията по заетостта, също намаляват съществено, с близо 8700 лица и 16,1 процента. Позитивно изменение се наблюдава и при хората с намалена работоспособност, които спрямо предходния януари намаляват с 16,5 на сто (2 406 лица) и през януари 2020 г. в бюрата по труда са регистрирани общо 12 146 хора с увреждания.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през първия месец на годината са се регистрирали 33 708 безработни. В отговор на увеличеното търсене на кадри Агенцията по заетостта все повече привлича заети, учащи и пенсионери, за да разшири обхвата на предлаганите на работодателите кандидати за работа. Нови 805 души от тези групи са регистрирани през месеца като търсещи работа чрез бюрата по труда, се посочва в съобщението.

Агенцията по заетостта продължава да разнообразява инструментариума си за привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на неактивни лица, т.е. неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение лица, с фокус към младите хора. Чрез изнесените извън офисите услуги на Агенцията по заетостта в отдалечени населени места, райони с компактно население, учебни заведения и други публични места и организации само през януари за търсене на работа чрез бюрата по труда са активирани над 3100 души.

Постъпилите на работа безработни през януари са 16 008, като 96.5 процента от тях са устроени в реалната икономика, сочат данните на Агенцията по заетостта. От началото на 2020 г. други 413 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също чрез бюрата по труда са намерили своето ново работно място.

Със средства от държавния бюджет е осигурена заетостта през януари на над 5100 безработни , като работа на субсидирани работни места са започнали 557 души от рисковите групи – 53 по програми и мерки за обучение и заетост и 504 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 14 473, като 76,5 на сто от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (31,9 процента), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.3 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (10,9%), държавното управление (10,7 на сто), административните и спомагателните дейности (9,2%).

Най-търсените професии през този месец са: оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и други.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; монтажници; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.