Проверки откриха множество нарушения при търговията с горива

0
25
Снимка: Pixabay

Изтеглени от разпространение са 39 183 литра дизел

Десетки нарушения бяха открити при проверки за изпълнението на техническите и качествените изисквания към течните горива, разпоредени от ВАП на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Проверени са 243 обекта –  239 бензиностанции, 1 петролна рафинерия и 3 данъчни склада.

Извършените проверки са планови, с вземане на проби – 230, от които 40 са завършили с доклад; съвместни проверки с МВР – 12, от които 1 с завършила с доклад. Извършена е и една по сигнал на граждани.

Взети са 371 бр. проби от течни горива, 128 бр. от автомобилен бензин А-95Н, 3 бр. от автомобилен бензин А-100Н, 212 бр. от горива за дизелови двигатели и 28 бр. от други горива ( гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени и комунални цели, котелно гориво средно).

Установени са 10 несъответствия с изискванията на нормативната уредба за качество и съдържание на биокомнонент.

В резултат на проверките са наложени 15 принудителни административни мерки – задължително предписание за временно спиране разпространението на течно гориво, за забрана разпространението на течно гориво и за изтегляне.

В резултат от проверките са изтеглени от разпространение 39 183 литра гориво за дизелови двигатели.

Въз основа на обобщената информация, материалите за разкритите нарушения на изискванията за качество на горивата са изпратени на ВКП относно наличието на данни за престъпление по чл.231, ал.1, вр. чл.228, ал.1 НК във връзка с пускането в продажба на недоброкачествени промишлени стоки.