Само ИСУЛ остава „чиста“ от ковид болница

0
47
ИСУЛ

Това реши медицинският съвет в област София-град

Само УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ще остане „чиста“ болница, в която няма да има обособено отделение за COVID пациенти. Във всички останали лечебни заведения в областта продължават да функционират специализирани отделения за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. Това е било решено на заседание на медицинския съвет на област София-град.

То е било проведено във връзка с изпратено до областните управители писмо на министъра на здравеопазването относно предложение на варианти за осигуряване на необходимите медицински грижи за лицата, нуждаещи се от хоспитализация на територията на всяка област в страната (определяне на лечебни заведения, които ще приемат за лечение само пациенти с коронавирус инфекция и на „чисти“ лечебни заведения, които ще осигуряват медицинско обслужване само на пациенти, които не са заразени с коронавирус).

Предлага се решението да влезе в сила след изписване на хоспитализираните към момента в болницата заразени с коронавирус пациенти, като заразените пациенти няма да бъдат премествани (за доизлекуване) в други лечебни заведения.

Според щаба трябва да се отчете и факта, че предвид дифузното разпространение на коронавирусната инфекция на територията на област София изчистването на лечебни заведения от инфекцията и тяхното строго профилиране ще бъде затруднено. На заседанието е решено и че обособяването на отделно лечебно заведение на територията на област София, което да обезпечава здравното обслужване единствено на пациенти с коронавирусна инфекция, не е целесъобразно и затова не е препоръчително.

Щабът възлага и на РЗИ в столицата да зготви анализ лечебните заведения в област София относно степента (процента) на заетост на болничните легла в COVID отделенията и степента на оборудване на тези отделения с необходимата апаратура. Резултатите от анализа ще се използват за преценка на необходимостта от увеличение на процента на болнични легла, предвидени за лечение на пациенти с коронавирус в лечебните заведения в областта.