Световната банка: Растежът на българската икономика е сред най-бързите в Източна Европа и Централна Азия

0
953
Централата на Световната банка във Вашингтон

Тя очаква забавяне в ръста на БВП през тази година до 3% и стабилизиране на 3,1% през следващите две години

Световната банка ще запази без промяна прогнозата си за растежа на България през тази година, както и за следващите, съобщи Investor BG. Банката пресмята приблизителен ръст в БВП на страната ни за 2019 г. в размер на 3.6%, което е увеличение спрямо есенната прогноза, когато очакванията бяха за 3.2% растеж.

Очаква се тази година темпът на растеж на брутния вътрешен продукт да се забави до 3% и да се стабилизира на 3,1% през 2021 и 2022 г., се посочва в доклад на банката.

Растежът на България е сред най- бързите от всички държави в Източна Европа, Балканите и Централната Азия, които Световната банка наблюдава.

За момента от страните на Балканите единствено Косово се очертава да е с малко по- висок растеж. Икономиката на страната ни се съизмерва с растежа на икономиките на Полша, Унгария, Албания, Молдова, Северна Македония, Румъния.

Очаква се най-бърз растеж да постигнат икономиките от Централна Азия, както и Армения и Грузия, които също са част от страните на Източна Европа.

За целия регион на Европа и Централна Азия растежът на икономиката ще се забави през следващите три години до приблизително 2%, изчислява Световната банка. Ръстът в региона ще остане силно зависим от използването на структурните фондове на Европейския съюз. Рисковете, които стоят пред тези икономики, са свързани главно с геополитическо напрежение, политическа несигурност и забавяне в продуктивността.

Причините са комплексни и в тях влизат забавянето на растежа в Турция и Русия съответно заради срива на финансовия пазар и слабото търсене и свиването на производството на петрол. Крехкият износ в региона се запазва заради забавеното производство и липсата на инвестиции.