Системните нарушители на реда ще полагат безвъзмезден труд в полза на обществото

0
24
парламент
Снимка: архив

Това решиха депутатите на първо четене

Парламентът гласува системните нарушители на обществения ред да полагат безвъзмезден труд в полза на обществото. Те ще бъдат задържани и в териториална структура на МВР, предаде БТА.

Същите наказания ще важат и за извършителите на системни административни нарушения. Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за административните нарушения и наказания, внесени от Искрен Веселинов от ПГ „Обединени патриоти“. Наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото“ ще се налага само за повторно извършено административно нарушение или за системно нарушение.

Размерът на това наказание да бъде не по-малко от 40 часа и не повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години, одобриха депутатите. Задържане в териториална структура на МВР да бъде наложено само за административни нарушения, свързани с нарушаването на обществения ред, предлага вносителят. Законопроектът съдържа подробна уредба по отношение на наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото“.

Изпълнението му ще се възлага на пробационните служби по настоящ адрес на наказания, според промените. При неизпълнение на наложената мярка без уважителна причина пробационният съвет ще прави предложение за замяната му със задържане в териториална структура на МВР за срок до седем денонощия.

С проекта на закон се предлага изменение и допълнение в Указа за борба с дребното хулиганство – наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото“ да се налага като кумулативно наказание при повторно извършване на дребно хулиганство.

Сред мотивите да се въведе наказание „безвъзмезден труд“ е, че в масовите случаи на административни нарушения глобата се налага на лица, които декларират липса на доходи или доходи под социалния минимум. Така, при определяне на нейния размер, не може да се спази изискването той да е съобразен с доходите и имуществото на наказания и съответно глобата не може да бъде събрана, а наказанието не може да бъде изпълнено.

Обществено полезен труд би могъл да се налага при незаконната сеч например, посочи Искрен Веселинов.