Събарят три незаконни строежа във вилата на Божков

0
58
Вила "Аглика"

Даден е 14-дневен срок това да стане доброволно

Главният архитект на София разпореди да бъдат премахнати незаконни строежи във вила „Аглика“ на обвиняемия и укриващ се в Дубай Васил Божков. Това се случва, след като ВАП разпореди на Столична община да направи проверка в имота. Вилата на Божков се намира в природен парк „Витоша“. Събарянето на незаконните сгради трябва да бъде извършено в 14-дневен срок доброволно, ако не – ще се премине към принудителното им премахване, съобщиха от прокуратурата.

„Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на началника на Дирекция за национален строителен контрол проверки за законност на строеж „Вила „Аглика“ в Природен парк „Витоша“. След изготвяне на доклада от проверката и след съобразяване на законовата компетентност по отношение на установените нарушения на конкретната категория строежи ВАП сезира кмета на СО за контрол относно спазване на всички изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приложимите подзаконови нормативни актове.

В резултат на извършените проверки на място и по документи от страна на Дирекция „Общински строителен контрол“ – Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, са издадени три констативни акта за незаконни строежи, както следва: „Двуетажна офисна сграда с гараж, складове и два навеса“, „Едноетажна сграда с прилежаща тераса и частичен полуподземен гараж – оранжерия“ и „Едноетажен склад“, посочват в съобщение до медиите от прокуратурата.

Сградите са построени без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж, както в несъответствие с предвижданията на плана за управление на Природен парк „Витоша“ и специализирания подробен устройствен план, така и в нарушение на предвижданията на плана за управление на Природен парк „Витоша“ без отстъпено право на строеж по реда на Закона за горите. Въз основа на тези констатации от главния архитект на СО са издадени три заповеди за премахване на незаконните строежи, адресирани до търговското дружество, което е възложител на строежите, а понастоящем – техен стопанин и ползвател, допълват от прокуратурата.

„Определен е 14-дневен срок за доброволното изпълнение на заповедите от влизането им в сила. Преди извършването на строително-монтажните работи по премахването на строежите същото търговско дружество, е длъжно да внесе в район „Витоша“ план за управление за строителните отпадъци и план за безопасност и здраве с цел спазване на нормативните изисквания за съответната дейност и нормите за безопасност. При неспазването на този срок се преминава към принудително премахване на незаконните строежи“, посочват още от държавния орган.

В изпълнение на акта на ВАП продължават проверките от ДНСК и Столична община относно незаконни строежи в частни резиденции и други имоти в Природен парк „Витоша“ от страната на хижа „Алеко“. Докладите от проверките с всички констатации и предприети действия в случай на констатирани нарушения следва да бъдат представени на ВАП в най-кратък срок.