Цацаров: Комисия „Антикорупция“ не се нуждае от нови правомощия, но трябва да се запазят сегашните

0
21
Сотир Цацаров

Според главния прокурор е необходимо да бъде прецизиран и намален кръгът на лицата, които са с т. нар. висши публични длъжности и чието имущество се декларира и проверява

Правомощията на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) не следва да бъдат ограничавани и най-вече правомощията на Дирекция „Противодействие на корупцията“. В същото време обаче тази дирекция и самата комисия не се нуждаят от допълнителни правомощия. Действащите трябва да бъдат запазени. Комисията има потенциал да изпълни задачите си.

Това каза пред репортери в Брюксел настоящият главен прокурор Сотир Цацаров преди изслушването му утре в парламента като кандидат за председател на КПКОНПИ.

Цацаров съобщи, че по време на изслушването си във вторник ще акцентира основно върху необходимостта от промяна в работата на Дирекция „Противодействие на корупцията“, на увеличаването на нейния числен състав, ще акцентира върху необходимостта от коренно нов подход в работата на самата комисия и нейната администрация.

Необходимите законодателни промени според Цацаров са свързани с това да бъде прецизиран кръгът на лицата, които са с т.нар. висши публични длъжности. „В момента те са един огромен и неработещ брой“, каза Цацаров и даде пример: „Кое налага сред тия лица да бъде включен управителят или изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор, както и шефове на регионални поделения на изпълнителни агенции“.

Според Цацаров може би е необходим и засилен парламентарен контрол върху КПКОНПИ. „Тази комисия основно се отчита пред Комисията за контрол на СРС. Струва ми се, че тя трябва да се отчита и пред Комисията по вътрешна сигурност и пред Комисията по противодействие на корупцията и парламентарна етика – тази, която всъщност е водеща при процедурата по избор на председател“, каза още Цацаров.