Граждани в Айтос на протест заради ремонт на парк

0
529
парк
Улицата, която подлежи на асфалтиране, всъщност е...асфалтирана.

Изпълнител на проекта за 1,6 млн. лв е братът на експрокурора Роман Василев

Граждани на Айтос поведоха битка за спасяването на местния парк забележителност „Славеева река“.  Според представители на местната гражданска инициатива “За провеждане на обществен дебат и промени в проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк “Славеева река“ с проекта на общината за реконструкция на парка се прави опит да бъдат изхарчени държавни пари-Над 1,6 млн. лв неправомерно.

В Айтос от няколко месеца се събира подписка против предстоящата реконструция на „Славеева река“, подготвяна без обществен дебат.

Каква е предисторията ?

„За реконструкцията на този парк се работи от 2013 г., но не е провеждано никакво обществено обсъждане. Местното ръководство в продължение на години обяснява как Общината имала готови проекти за възстановяване на парка. С постановление №209 на МС се одобрява сумата от 1 608 000 лв.  Общината упорито внушава, че всичко по изготвянето и одобряването на проекта е приключило и нищо не може да се направи и коригира. Промени в проекта са невъзможни!!! Това така ли е? Финансирането е целево от централния бюджет и не е обвързано с европейски институции“, пишат от местното сдружение през април т.г. до президента, премиера и омбудсмана.

Според хората е правен проект без обществено обсъждане. През септември 2016 г. е обявена обществена поръчка за изпълнител на проекта, но тя е отменена с решение №59/ 19.01.2017г. на КЗК като незаконосъобразна, а Общината е глобена със сума в размер на 3694,95лв.

„Впрочем това не е първата санкция по тази тема. В одитен доклад на Сметната палата се констатират сериозни нарушения в управлението на Община Айтос в периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. Там при пет от шест проверени обществени поръчки по ЗОП са открити сериозни пороци, облагодетелствали спечелилите участници. Една от тези обществени поръчки с констатирано нарушение е именно тази“, пишат до държавните институции недоволните граждани. На 13 март 2017г. отново е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта. В същото време Общината отказа да разреши събиране на подписка в подкрепа прозрачното развитие на парка, твърдят те.

Според тях в реконструкцията на лесопарка, с площ 381 дка, ще бъдат изхарчени пари за вече свършена работа.

В него са изградени етнографския комплекс Генгер, екопътека, естествена стена за катерене . Самият парк представлява една дълга алея покрай малка рекичка. В парка има езеро и зоопарк. В края на алеята има язовир и стрелбище, а от скоро той е част от защитена зона „Трите братя“.

 

В обявената поръчка е заложено асфалтирането на ул.“Паркова“ между от217,от224 и от216. Но там вече улицата е Асфалтирана!!!! И това е така от 2015г. Интересен е фактът, че в решение №209 на МС от 18.8.2016г. е одобрено финансиране на целият проект. Защо са били искани и в последствие дадени средства на община Айтос за работа, която вече е свършена? Проектът е разделен на 2 обособени позиции .  Обособена позиция № 1 – Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк “Славеева река“ гр. Айтос и подобряване на транспортно – комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка.

Обособена позиция № 2 – Рехабилитация на ул.“Паркова“ между от217,от224 и от216 и ул. „Георги Тихолов“. Средствата, които са отпуснати са за целият проект, но в поръчката е записано „Община Айтос към момента на обявяване на поръчката няма осигурено финансиране и дейностите по обособена позиция № 2 от предмета на поръчката ще бъдат изпълнявани само и единствено при условие, че бъде осигурено финансиране“.

парк
Междувременно тече сеч в парка..

Та това  не е ли промяна предназначението на финансирането? Защо община Айтос търси изпълнител за работа, която е изпълнена? -предвидено е една от алеите да бъде разкопана, и в последствие засипана с чакъл и бетонирана , бетонът ще е щампован с имитация на естествен камък. Но в момента алеята е с естествена макаданова настилка!!!Защо държавата плаща заменяне на готова алея от естествения камък с щампован бетон, ЗАЩО? -около лятната естрада има монтирани и добре поддържани пейки -43 бр.. Държавата плаща на Общината да ги изхвърли и на тяхно място да сложи нови 27бр.! И това е трудно за разбиране от гражданите!“, пишат до държавните институции недоволните граждани.

От сдружението добавят още, че Община Айтос има намерение да унищожи изкуственото езеро в парка. Имала намерение да го асфалтира и на негово място, на 1 метър дълбочина, да построи спортен комплекс, като за тази дейност се залагат над 320 000 лв. А възстановяването не езерото щяло, според тях, да глътне два пъти по-малко средства.

„Там също има заложени строителни работи, които не са предвидени в така калкулираната цена и ще доведат до допълнителни плащания към строителя на обекта“, алармират гражданите.

Членовете на комитета обявяват, че не са против реконструкцията на парка, който е изграден с труда на местните хора, но смятат, че този проект се налага авторитарно и не среща подкрепа на жителите на Айтос.

От администрацията на президента препращат писмото до Агенцията за държавен финансов контрол, а от Министерски съвет, тогава премиер е Огнян Герджиков до бургаския областен управител, екоминистерството и до община Айтос.

Същото прави и омбудсмана. Тоест общината да се се самопроверява. Ето какво отговаря на държавните институции кметът на Айтос Васил Едрев.

В писмо до тях от 26 май т.г. той обяснява, че изложените от гражданите факти не отговарят на истината. Че въпросната улица „Паркова“ не е ремонтирана, а предстои да се доизгради с няколко пласта аслафтобетон, че в зоната на лятана естрада няма пейки и те се поставят само при събития. Че защитена зона „Трите братя“, според писмо на екоминистерството, не е влязла в сила и паркът не е в защитена територия.

Кметът прилага и писмо от Министерство на околната среда и водите, според което паркът не влиза в защитена територия.

От инициативния комитет пишат ново писмо до държавните институции, отричат твърденията на кмета, но този път призивите им за обществен дебат за разходване на средствата от държавния бюджет в размер на над 1,6 млн. лв, няма кой да чуе.

Междувременно обществената поръчка за реконструкция на парка „Славеева река“ е спечелена от фирма „Строймонтаж“-Пазарджик. Тя е на първо място и в двете обособени позиции. Решението може да бъде обжалвано  от фирмите участнички в конкурса до 10 дни след получаване на решението.

Управител на „Строймонтаж“ е Камен Василев, брат на бившия зам.градски прокурор на София Роман Василев, станал известен с репликата „Абсолютен престъпник“ при ареста на ексвоенния министър Николай Цонев във ВМА. От три години Василев вече не е прокурор.

Според публикации в медиите фирмата на Камен Василев, въпреки малкия му опит в строителството, печили обществени поръчки за милиони левове в Пазарджик, Велико Търново и други градове.

Пак според медийни публикации тя е свързана с Делян Пеевски. Любопитното е, че друга знакова фирма „Водстрой“ също участва в конкурса за Айтос, но е декласирана. Дали обаче някой не играе в състезанието с два коня?