Девня обгазен след токов удар

Аварията станала в Содовия завод

0
167
девня
Няма опасност за хората след инцидента

Няма опасност за хората, увериха властите

Не е отчетено замърсяване на въздуха и водата, след като содовият завод край Девня е спрял работа поради силен токов удар, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда и водите – Варна.

Експерти на РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория – Варна към ИАОС са в завода и следят за развитието на ситуацията във връзка с възникнал в 8,20 часа тази сутрин силен токов удар в националната електропреносна мрежа. Вследствие на токовия удар са спрели работещите парогенератори в ТЕЦ, както и цялата инсталация за производство на калцинирана сода на „Солвей Соди“ АД. Към 11.00 часа няма наличие на данни за замърсяване на атмосферния въздух и водите.

По резултатите в реално време от автоматичната измервателна станция „Изворите“, гр. Девня, не е констатирано повишаване концентрациите на контролираните замърсители на атмосферния въздух, като същите са значително под пределно допустимите концентрации.

Сформираните екипи са в готовност за вземане на пробир за качеството на атмосферния въздух в района с апаратура за експресно определяне на замърсители „GASMET“, както и за водни проби на изход от утаителен басейн „Падина“, непосредствено преди заустване в р. Провадийска.

 

Приложени са процедурите според аварийния план за действие с евакуация на собствения и външен персонал, както и допълнителни превантивни дейности за елиминиране замърсяването на водите на изход от утаителен басейн „Падина“ – чрез поставяне на пръстени на водоотливната шахта за задържане на течностите в обема на съоръжението. Стартирани са дейности по въвеждане в експлоатация на парогенераторите и последващ пуск на инсталацията за производство на калцинирана сода.