Здравният министър заповяда: Масова ваксинация, денем и нощем

0
92
Проф. Костадин Ангелов

Екипи от министерството ще оказват помощ на РЗИ

Министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов разписа заповед към 28-те РЗИ в страната, в която се посочват дните и часовете за масовата имунизация срещу коронавируса.

Във връзка с допуснатата възможност ваксиниране срещу COVID-19 да се провежда през събота и неделя и на лица, които не попадат в целевите групи на фаза I – V, при условие, че са изразили желание за имунизиране и при наличие на ваксини срещу новия коронавирус, моля да създадете следната организация на териториално ниво“, се казва в заповедта на министъра.

Ваксинации срещу COVID-19 на горепосочените лица да се провеждат от временни имунизационни пунктове в лечебни заведения и от РЗИ, както следва:

– целодневно през почивните дни (събота и неделя);

– в следобедните часове на работната седмица (от понеделник до петък);

– денонощно в лечебни заведения за болнична помощ в областните градове, определени от РЗИ при необходимост.

За създадената организация, реда и начина на записване на желаещите лица за ваксинация срещу COVID-19 информирайте населението чрез средства за масово осведомяване и на място.

В допълнение, при необходимост, органите на Министерство на вътрешните работи ще оказват съдействие на регионалните здравни инспекции при транспортирането на разпределени количества ваксини срещу COVID-19 до лечебни заведения, провеждащи ваксинации срещу новия коронавирус, в т.ч. и до общопрактикуващи лекари“, завършва заповедта, подписана от проф. Ангелов.