Политиците и президента не се разбраха за антикорупционния орган

Радев: Наистина е необходим независим разследващ орган

0
62
Радев
Президентът Румен Радев

На съвета при държавния глава не бе постигнато съгласие кой да назначава неговият шеф

Консултативният съвет по национална сигурност- КСНС не постигна съгласие относно антикорупционния орган. Това каза в свое изявление президентът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

„Целта на настоящия съвет бе да търсим съгласие около принципни решения за ефективна борба с корупцията. Обединихме се, че резултатите от борбата са ниски поради несъвършенства в законодателството. Постигнато бе съгласие за основните насоки в работата на държавните институции, които да гарантират прилагане на комплексен подход, който да се фокусира върху разкриването и реализирането на наказателната отговорност. Второ, нормативна уредба, която да обхваща превенцията. Трето, ефективни механизми както за пресичане на практики, така и за своевременно разкриване на корупционни практики. Независимост на органите“, каза Румен Радев.

По думите му членовете на КСНС са се обединили около следните решения – да приемат промени в НК относно корупционните престъпления. „Второ, НС да разгледа и приеме Закон за противодействие на корупцията. Трето, новият закон да регламентира всеобхватни мерки, включващи превенцията, отнемане на незаконно придобито имущество.

Съветът не успя да постигне съгласие относно ролята и функциите на антикорупционния орган, както и относно принципите за назначаването на неговото ръководство. Наистина е необходим независим разследващ орган“, добави той.