Спецекипи от прокуратурата, МВР и Министерство на транспорта ще разследват транспортни инциденти

Трите институции подписаха споразумение

0
104
прокуратурата
Снимка: архив

Ще се извършват и паралелни разследвания за безопасност

Главният прокурор г-н Сотир Цацаров, министърът на вътрешните работи и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписаха споразумение на взаимодействие при разследване на произшествия и инциденти във въздушния, водния и железопътния транспорт, съобщиха от прокуратурата.

Споразумението е сключено на основание чл. 12, параграф 3 от Регламент №996/2010г. на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване, т. 14 от Преамбюла на Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009г. за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествията в областта на морския транспорт, чл. 20, параграф 1-3 от директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  от 29 април 2004 относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и Директива 2001/14 ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност.

Със споразумението са уредени реда за взаимодействие и сътрудничество между ПРБ, МВР и МТИТ при паралелно провеждане на разследване във връзка с безопасността и на досъдебно производство по случаи, свързани с произшествия и инциденти във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Разследване във връзка с безопасността се извършва в случаи на реализиране на произшествия и инциденти и има за цел единствено установяване на причините, довели до настъпване на произшествието.

Това разследване не включва изследване на въпроса за вината или отговорността, провежда се независимо и не засяга каквито и да били наказателни или административни производства.

Разследването във връзка с безопасността се извършва от съответна комисия, назначена съобразно изискванията на ЗГВ, КТК и ЗЖТ по направленията транспорт, като до тяхното назначаване функциите им се изпълняват от специализираните звена на направленията транспорт на дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в МТИТ.

Досъдебното производство за произшествия и инциденти в транспорта, при които е причинена смърт, телесни повреди или материални щети, както и в случаи на терористични актове или други актове на незаконна намеса в дейността на въздушния, водния или железопътния транспорт, съставляващи престъпления по НК, се провежда в съответствие на Наказателно процесуалния кодекс.

За постигането на ефикасно взаимодействие и сътрудничество е създадена организация за поддържане на постоянна връзка, като страните по споразумението са определили лица за контакт. Органите на МВР ще осъществяват охрана на мястото на произшествие, а ръководителят на разследването във връзка с безопасността може да поиска ограничаване на придвижването на транспортни средства и в района на произшествието.

В случаите на провеждане на наказателно производство, преди извършването на огледа, органите на досъдебното производство  и ръководителят на разследването за безопасност съгласуват границите на местопроизшествието и последователността на неотложните следствени действия с цел осигуряване на безопасно боравене и запазване на установените доказателства.

Страните по сключеното споразумение осигуряват безопасно боравене с всички доказателства и предприемат действия за запазването им.

Страните по споразумението са уредили надлежен ред за споделяне на информация, която е от взаимен интерес съобразно възложените им правомощия.

В споразумението е предвидено провеждане на съвместни обучителни и квалификационни мероприятия в областта на разследването на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.