Управляващите обещават минимална работна заплата от 1500 лева до края на мандата

По данни на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица е 6,7 на сто

0
67
българи
Българите трудно се справят с допълнителни разходи.

Минималната пенсия пък щяла да стане 650 лева

Според министъра на труда и социалната политика Бисер Петков минимална работна заплата от 650 лева и средна заплата до 1500 лева в края на мандата са реалистични цели.

Сред приоритетите на ведомството са увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока производителност на труда, както и нарастване на квалифицираната работна ръка. По думите на министъра тези цели следват тенденциите на пазара на труда.

Петков припомни, че по данни на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица е 6,7 на сто, а броят на регистрираните безработни е около 220 000, което се равнява на безработицата преди настъпването на икономическата криза през юни 2008 г.

Проблем остава недостигът на работна ръка, особено на квалифицирана – от тези около 220 000 души около 120 000 са с ниска степен на образование, а част от предвидените мерки в социалната област са насочени именно към тези хора.

Така с бюджетни средства през следващите четири години ще бъдат обучени 50 000 безработни, а със средства от ОП „Развитие на човешките ресурси“ най-малко 100 000, търсещи работа и неактивни хора от уязвимите групи на пазара на труда, също ще бъдат включени в обучения.