Забраняват износа на лекарства

За първи път се създава информационна система, на базата на която ще се следи и наблюдава движението на лекарствените продукти от този списък

0
45
здравеопзване
Кирил Ананиев

Ще се следи и наблюдава движението им

Създава се информационна система, която ще следи износа на лекарства. Това съобщи на брифинг в Министерски съвет министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, „Министерският съвет прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
В него се разглеждат няколко промени в закона, свързани с европейски директиви“, съобщи министър Ананиев. „По отношение на мерките, които се предприемат за наблюдение на лекарствените продукти в позитивния лекарствен списък и евентуалното ограничаване на техния износ при недостиг или липса се създава експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).
Той разработва два списъка – единият за тези лекарства, за които временно може да направи ограничения в износа им при установяване на недостиг, а другият – за лекарствените продукти, за които в рамките на предходните три месеца търговците на едро са уведомили ИАЛ, че ще изнасят извън страната“, обясни здравният министър.
Той уточни, че е регламентиран и редът за установяване на липсата на лекарства, за които ИАЛ може да издаде забрана или ограничаване на износа им.
„Това се случва тогава, когато в рамките на един месец един търговец на едро отказва едновременно на пет аптеки снабдяването с дадено лекарство“, посочи министър Ананиев, като допълни, че конкретният механизъм, ред и условия за въвеждане на това ограничения ще се решат с наредба, издадена от него в рамките на три месеца.
По отношение на това кога търговецът на едро може да изнесе лекарства, които са попаднали в този списък, той уточни, че това ще става тогава, когато в рамките на 5 дни съответният търговец е направил своето уведомление към ИАЛ и не получи забрана от нея.
„За първи път се създава информационна система, на базата на която ще се следи и наблюдава движението на лекарствените продукти от този списък.
Тази система ще наблюдава лекарствата от влизането им на територията на Република България през търговеца на едро, през търговеца на дребно – аптеките, включително и тези в болниците“, съобщи още здравният министър.
Той обясни, че тези данни ще бъдат сравнявани с ресурса, който е изплатила НЗОК чрез реимбурсиране напълно или частично и по този начин ще се разбере къде има липса на лекарствен продукт.
„За да можем да проследим движението на тези лекарства, които са поискани за лечението на българските граждани, но не са използвани за тази цел и са отклонени в така наречения паралелен износ“, допълни министър Ананиев.