Гражданската конфискация остава, президентът не наложи вето

Антикорупционната комисия ще може да води дела за отнемане на имущество и при прекратено производство, включително и при оправдателна присъда

0
238
конфискация
Гражданската конфискация остава.

Решението на ВКС пада в четвъртък, когато законовите промени излизат в „Държавен вестник“

Злополучното решение на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ОСГК ВКС) по Тълкувателно дело 4/2016 година, прието преди по-малко от 2 месеца, на практика от четвъртък ще бъде обезсилено. Това става възможно, тъй като спешните поправки в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) ще бъдат обнародвани в брой 1 на „Държавен вестник“ от 3 януари 2019 година. Това съобщава „Правен свят“.

Това означава, че президентът Румен Радев не е наложил вето на поправките, свързани с гражданската конфискация, каквито бяха очакванията на извънпарламентарната опозиция и свързаните с нея икономически кръгове. Спешните промени се наложиха след като мнозинството от върховните съдии в Гражданската колегия на ВКС приеха, че с прекратяването на наказателното производство трябва да се прекратят и исковете за отнемане на незаконно продобито имущество.

Въпреки демонстрираната от парламента воля, потвърдена и от президента, гражданската конфискация да бъде наложена като устойчив модел в борбата с корупцията у нас, очакванията са поправките в Антикорупционния закон, излизащи в утрешния „Държавен вестник“, да бъдат атакувани пред Конституционния съд от ВКС.

С приетите промени Антикорупционната комисия ще може да води дела за отнемане на имущество и при прекратено производство, включително и при оправдателна присъда. На 20 декември м.г. депутатите приеха също така неприключилите проверки и производства пред съда по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания да се довършат от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) по досегашния ред.