Най-добре е багерите да дойдат!

Трети мандат вече управляващите не внасят промени в ЗКН, с който да дадат възможност на своя кмет да предприеме ефективни мерки за опазване на облика на стара София

0
264
софия
Стара София трябва да бъде спасена.

Стара София се руши…

Асен Генов

И това е поредното доказателство за идеологическа и политическа приемственост между БКП и двете ѝ водещи фракции днес – социалистите и гражданите за европейско развитие от ГЕРБ.

В началото на комунистически режим червените демонстрират пълно пренебрежение към „буржоазното“ наследство. Вместо да се опитат да съхранят или развият облика на столицата такава, каквато е планирана да бъде, развивайки се като европейски град, на комунистическия режим дължим безличието на т.нар. Сталински барок. Днешна София е под контрола на ГЕРБ близо 15 години. Те също демонстрират пълно неуважение към наследството на града и неговите коренни жители. Стара София се руши, независимо от факта, че дори комунистите, които иначе днешните управляващи демократи припознават като свои политически врагове, приемат Наредба за опазване на Историко-архитектурния резерват в центъра на София. Центърът, който след няколко мандата на ГЕРБ стана известен с прозвището „Легото на Рашидов“. Тази наредба е приета в далечната 1977 г. от тогавашния председател на Комитета за изкуство и култура и министъра на строежите и архитектурата.

Година по-рано комунистите обявяват (ДВ бр. 47 от 1976 г.) антична Сердика и средновековния Средец за историко-археологически резерват. Същият, който днес се унищожава, именно защото управата на града и държавата не желае да приеме план за опазване и управление на резервата.

А това изискване е заложено в Закона за културното наследство. Според чл. 12 на ЗКН Министерски съвет приема планове за опазване и управление на недвижими културни ценности.

Разрушителното управление днес не засяга единствено античността и средновековието. То засяга най-новата история на града ни – последните 2 века.

Днес новината е, че Сметната палата потвърждава, че централната и местна власт нехае и бездейства по отношение на близо 19 хиляди стари сгради, 1/4 от които са обявени за паметници на културата.

Днес управата на града се оплаква, че приетият преди близо 10 години закон им пречи и е недостатъчен, за да предприемат ефективни мерки за опазване на културно-историческия облик на стара София. Но трети мандат вече управляващите от същата партия не внасят промени в ЗКН, с който да дадат възможност на своя кмет да предприеме ефективни мерки за опазване на облика на стара София.

Вместо това се усвояват десетки милиони за съмнителни поръчки и ремонти на столичните улици.

В същото време обаче нищо не пречи управляващите да приемат над 100 промени в Закона за устройство на територията, очевидно обслужвайки инвестиционните интереси на фирми-донори по време на избори…

ЗКН обаче дава механизми на общината, стига кметът и мнозинството в СОС да желае това (чл. 71-76), с които поне да се опита да спаси част от сградите, а не да чака да се „самозапалят“ или саморазрушат, отваряйки терена за някой съвременен „билдинг“ или шопинг център.

По отношение на ИАР „Сердика-Средец“ също има механизми за контрол, независимо от липсата на план за управление на резервата. Поне върху комунистическата наредба можеха да стъпят, ако желаят, управляващите държавата и града. Според тази наредба, Музеят за история на София е задължен да организира непрекъснато наблюдение на всеки започнат строеж в границите на резервата и защитените зони. Наредбата съдържа и възпиращи механизми, но никой не се интересува…

Но това не се случва.

Стара София се руши.

Управата на града бездейства.

И ще продължи да се руши. Както стара, така и антична София. В момента тече процедура-конкурс за „ремонт“ на площад „Света Неделя“. Само за наши хора. Един от онези конкурси, чиито победители са предварително известни.

Идат избори и Борисов отново ще ви назначи кмет.