Не ни трябва Световната банка, за да разберем, че в МВР има проблем

Министерството постепенно" обрасва "със социални разходи към служителите за сметка на реални заплати

0
229
МВР
МВР е обърнато на политическа полиция.

Огромни държавни пари потъват като в черна дупка, а резултатът е „218“

Стефан Ташев

„Ние сме един малък, но много прост народ“ – беше казал един „класик“ от най-новата ни политическа история.Най-вероятно има основание човека, на това изстрадано през личния си опит обобщение с характер на прозрение. А пък и с много факти, непрекъснато ни снабдява действителността, та щем не щем, налага ни се и на нас да се присъединим, макар и с неохота към печалния извод на „класика“……….Поредния факт е анализът на Световната банка-СБ за МВР.

Докладът е по поръчка на Министерството на финансите и обхваща периода 2015-2016 година.

България отделя най-много средства за обществения ред и сигурност спрямо останалите държави в Централна и Източна Европа, но разходите на тези системи са неефективни. Хората нямат доверие на служителите на реда, а самите полицаи и пожарникари са ограничени заради лошо качество на оборудването, прекомерната бумащина и допълнителните отговорности, които поемат в резултат на честите промени на законодателството, е основната констатация на банката.

Като всяка финансова институция СБ препоръчва съкращения на разходите, свиване на областните полицейски дирекции от 28 на 7 и администрацията на МВР, която е най-голяма в страната. Експертите на СБ откриват „топлата вода“ явно.

Защото такива анализи-финансови и функционални на системата на МВР са правени още от предишното ръководство на министерството и резултатите са същите.  Самият вътрешен министър Валентин Радев каза същото, че не научава нищо ново от доклада.

Въпросът е, че системата на вътрешното мегаминистерство не функционира добре и това може да се види от обикновените хора, които не са експерти по финанси и национална сигурност.

Защо след тези анализи системата продължава да работи така неефективно ? Заради силната, дори яростна съпротива на работещите в нея.

Всяка година, с изключение на 2013 година, бюджетът на МВР расте. През 2017 година той бе 1.233 млрд. лв, а тази година е с 64 милиона повече-1.296 млрд. лв. Като от МВР искаха 180 млн.лв увеличение. През януари тази година след поредния полицейски протест правителството отпусна още 100 млн. лв за увеличение на заплатите.

През 2010 г. За първи път бе обявена щатната численост на министерството-61 170 души, включващи и незаетите щатове.

Според официалните данни, публикувани на сайта на МВР, към 31 май 2018 година щатната численост министерството е малко над 49 000 души, от които незаети са над 4000 бройки. За последните седем години броят на реално работещите в МВР е намалял с над 6000 души. Парите за министерството растат всяка година, а бройката служители намалява. Но от това системата не печели, а напротив. Парите пак не стигат. 

За какво отиват средствата в министерството ?

От 1.296 млрд. Лв бюджет, около 1 млрд. лева отиват за заплати както всяка година. Друго сериозно перо отива в НОИ за осигуровки. Реално тези пари не отиват в министерството, а директно в НОИ. Става дума за стотици милиона лева.

Това става благодарение на депутатите, които през лятото на 2015 г. решиха, че работниците първа категория труд-полицаи, военни, миньори, могат да получават и заплата и пенсия.

С този благороден политически жест МВР се напълни с пенсионирани началници, които получават и заплата за длъжността, която заемат. Така заплатите им скочиха до над 2000 лв. Никой не знае точната бройка на служителите на МВР, които са и пенсионери и работещи.

Отделно от това по искане на финансовия министър Владислав Горанов бяха прокарани и гласувани промени в Кодекса за социално осигуряване. Благодарение на неговото предложение от 1 януари 2017 г. осигурителните вноски в сектор „Сигурност” вече са 74,5 % месечно. Това касае полицаите, пожарникарите, граничарите, военните и служителите в затворите.

За сравнение за капитални разходи-ремонти и т.н. МВР отделя едва 22 милиона лева за тази година.

Сериозни за разходите на министерството за непривични за него дейности като поддръжка на почивни станции. Според сайта на МВР почивните станции са общо седем на морето и на планина. Обаче всяка областна дирекция разполага с такава база, маскирана като учебен център. Като тази на търновската дирекция в Арбанаси или на плевенската в парка Кайлъка.

МВР има Академия, която издава научни степени, вместо да се концентрира в полицейска подготовка. Разходите там също не са малки. Отделно от това се плащат по 400 лв годишно на служителите за дрехи, 120 лева месечно за храна, изцяло безплатен градски транспорт в цялата страна, безплатно медицинско обслужване и т.н.

Какво получава обществото срещу тези сериозни суми наливани всяка година в МВР ?

През 2017 г. са регистрирани общо 104 237 престъпления, от които 88% – против личността и собствеността на гражданите и 12% – икономически. Спрямо 2016 г. се отчита увеличение на регистрираните престъпления с около 0,5%. Това се казва в официалния отчет на министерството на за 2017 година.

Според него нивото на разкриваемост намалява с 2,3 пункта – разкритите престъпления са 47 373, или 45,4%, докато през 2016 г. са разкрити 49 460 престъпления, или 47,7%. Намалява и броят на разкритите престъпления, регистрирани през минали години – разкрити са 8279 престъпления, което е с 2,5% по-малко от предходната година (8491).

45% разкриваемост не говори добре за МВР.

Миналата година по това време Асоциацията на индустриалния капитал излезе с остра позиция срещу протестите на полицаите.

„Вече години наред, сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”, без да сме свидетели на подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за тяхното имущество. МВР продължава да бъде НЕреформирано и свръхнаселено, а исканията за увеличаване на заплатите са постоянно на дневен ред.

Едновременно с това броят на извършените престъпления не намалява (превенцията е на ниско ниво), а разкриваемостта не бележи ръст. На индустрията се налага да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията. Възниква парадоксът, че частните охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, без да отчитаме изобщо допълнителните привилегии на служителите на МВР“, написаха работодателите. 

Как работи МВР реално ?

За статистиката си, с която министерството се самооценява. Най-популярната дума сред полицаите е „донеси ми двестаиосемнайска“. Всеки патрул преди да излезе на улицата чува тези думи от своите преки началници.

Става дума за член. 218, б, от Наказателния кодекс, а именно: За деяние по чл. 194, ал. 3, чл. 195, ал. 3, чл. 204, буква „а“, чл. 206, ал. 1 и 5 и чл. 207 и за вещно укривателство във връзка с тях, когато стойността на предмета е до установената за страната минимална работна заплата към момента на извършване на деянието, на дееца се налага по административен ред глоба от двеста до дванадесет хиляди лева, но не по-малко от тройния размер на стойността на предмета.

Казано на обикновен език на полицаите се нарежда с приоритет да задържат дребни крадци от магазини например. За което не се изискват никакви оперативни и криминални способности. Крадецът се закарва в районното, съставя му се административен акт и престъплението се води за разкрито. Докарването на колкото се може повече „218-ски“ вдига разкриваемостта на районното и това се отчита гордо в статистиката.

Така министерството лъже само себе си. Другата хватка, масово прилагана е работата с т.нар. заявителски материал. Това са жалбите на граждани, станали жертва на престъпления. След подаването им районното гражданинът получава входящ номер и жалбата отива в чекмеджетата без да се завежда. Защото сваля успешната статистика, твърдят полицаи. И така МВР лъже само себе си.

Масово се просрочва и двумесечният срок за разследване на престъпления и докладването им на прокурор. Причината е голямото текучество при разследващите полицаи. Повечето от тях работят това принудително, чакат да им изтече тригодишният срок по договор и да се ориентират към конкурсите са прокурори. Напускащият прехвърля нерешените си преписки на колегите си. А те физически не могат да се справят с тях дори и да искат.

Колко правителства трябва да се изредят? Колко анализа трябва да се направят? От колко различни източници, родни и чуждестранни трябва да се поискат? – за да бъдат потвърждавани периодично едни и същи данни и произтичащите от тях изводи, а именно, че МВР харчи парите на българския данъкоплатец неефективно! За сметка на това не желае да провежда каквито и да е реформи за да промени това положение и повиши ефективността в своята работа, а от там и нивото на сигурност в българското общество.

КОЛКО?!?!…………..И ДО КОГА?!?!

Разбира се, за това не са виновни редовите български полицай, а българските политици,които не желаят да се ангажират с подобни трудни и не носещи положителни политически дивиденти дейности. За това се налага да разделим политическите ръководства на МВР на два основни типа:

1. Опитвали се направят някакви промени с идеята за подобряване на ситуацията – тяхната работа е посрещана с вътрешно ведомствена съпротива и без достатъчна политическа подкрепа.

2. Яхващи данните на вътрешно ведомствената „стъкмистика“ с цел да се опитат да изградят за себе си един положителен, но всъщност популистки, образ сред обществото, които да използват за лична политическа употреба.

По „успешни“, като че ли са вторите или поне по популярни, но в никакъв случай не трябва да бъдат възприемани,като по – полезни.

Няма да цитираме имена, ще разчитаме на интелигентността на уважаемия читател.

Не е никаква тайна за работещите в МВР, че статистиката на ведомството всъщност е“ стъкмистика“ с която се парират всякакви опити , дори намеци за не добра работа на системата.

Горната класификация е лишена от политическа принадлежност, касае по-скоро личностни нагласи и мирогледно ориентиране на лидерите, но за повече обективност ще трябва да посочим и политическата.

Не е тайна, че ляво ориентираните правителства (ако може да се прави такова разделение въобще) са осигурявали повече социални плащания към служителите през годините и то през законови промени.

Например 20- те заплати за служителите се осигуряват по времето на министър Николай Добрев в една поправка (преходни и заключителни разпореди ) на Закона за отбраната и въоръжените сили.

Настоящите условия за пенсиониране са следствие на законова промяна в КСО рекламирана като реформа от АБВ и т.н.

Налице са редица примери, за това как министерството постепенно“ обрасва „със социални разходи към служителите за сметка на реални заплати. Тези социални разходи, (почивни бази, столово хранене , академично образование , здравеопазване и много др. добавки) придобивки или привилегии се възприемат като придобити „по рождение“ от системата, поради което неотменимо присъщи към натурата на бедния български полицай.

Да беден е българския полицай, защото фактическата му заплата е ниска, а разходите за неговата издръжка достигат европейските висини. И всъщност какво се оказва, че той е само „украсен“ с една голяма държавна социална грижа (стотици милиони) за по-лесна политическа употреба. Парадоксалното е, че нито той, нито обществото харесва вече тази „украса „!

Изводът е един НОВ ЗАКОН ЗА МВР ,но приет с голяма обществена дискусия и подкрепа.