Парола „Бат Рамадан каза“ или как кметът на Минерални бани изкупи общината

Кметуването на г-н Искендер, вероятно ще остави общината без възможност да продава в бъдеще, защото няма да има какво, всичко възможно вече е изкупено“, пишат до институциите потърпевши

0
11667
кмет
Кметът Мюмюн Искендер

Общинарите от ДПС послушно узаконяват далаверите на съпартиеца си Мюмюн Искендер

Стефан Ташев

Сега, когато отново е време на омраза и разединение, ние трябва да се обединим около нашите ценности и силно и мощно да защитим мира и демокрацията. Само така можем да направим света по-добър, да гарантираме правата и свободите, да работим за по-добър живот тук и сега, да гарантираме бъдещето на нашите деца“.

Това написа преди дни номиналният шеф на ДПС Мустафа Карадайъ по повод годишнината от основаването на партията.

Красиви думи. Карадайъ вероятно има предвид един от своите кметове от ДъПъСе, който вече втори мандат работи упорито за благото на своето семейство и децата си. Като изкупува почти цялата управлявана от него община. Става дума за Мюмюн Искендер, кмет втори мандат на община Минерални бани. Това разбира се става с подкрепата на централата на движението в София.

Как ?

Бат Рамадан каза да гласуваме така“. С тези думи кметът Искендер пришпорва съветниците в общината да гласуват бързо продажби на общинска земя, терени и сгради. Паролата „Бат Рамадан“ действа безотказно и съветниците (10 от ДПС срещу 3-ма от ГЕРБ) гласуват безропотно. Чиста случайност е, че терените, продавани без пари само по данъчна оценка, се купуват от…..съпругата на кмета Искендер. Този процес с паролата „Бат Рамадан каза“ тече от първия мандат на кмета, казват хората от Минерални бани. Кой е Бат Рамадан ще стане дума по-натам в текста.

Реалната ситуация в малката община е непоносима за беззащитните граждани“. Това пише в обемист сигнал до ДАНС, спецпрокуратурата, КПКОНПИ, НАП и Омбудсмана, изпратен до институциите в края на миналата година.

кмет
Сигналът на Д.М. до институциите за безобразията на кмета.

Авторът на сигнала-Д.М. (Името му се пази в редакцията и може да бъде дадено на компетентните институции заедно с документите), жител на Минерални бани. Сигналът, заедно с обемиста документация от всички сделки от Службата по вписванията-Хасково, бе изпратен и на служебната поща на Breaking.bg. Сайтът единствен преди една година описа част от далаверите на кмета Искендер в Минерални бани.

Това явно даде кураж на потърпевши от неговото управление да сигнализират до институциите.

Кметът с богатата съпруга

Д.М. има нещастието да притежава имот, с кафене и магазин за хранителни стоки в центъра на Минерални бани. Нещастие, защото през последните четири години, вторият мандат на кмета Искендер, всички останали терени около неговия са изкупени, чрез продажби и дарения от общината от съпругата на кмета или негови съученици. И имотът е трън в очите на градоначалника. Той е казал лично на Д.М., че иска да си окрупни имотите и да построи големи хотели. А теренът на Д.М. трябва да стане басейн със зелени площи.

Имотът на Д.М. е парцел УПИ XVI, кв. 14. След проверка в имотния регистър той установява, че останалите имоти около неговия са изкупени от съпругата на кмета, което става с решения на общинския съвет и продажба на цени по данъчна оценка.

Под натиск на Искендер общинската администрация изготвя нов ПУП, с който към собствените на кметското семейство имоти се добавят стотици квадратни метра, следва процедура по ликвидиране на собствеността на общината, за която общинският съвет гласува „под строй“ ЗА, извършва се сделка и се придобиват много още общински имоти“, пише в сигнала жителя на Минерални бани.

Заради парцела си, който е „трън в очите на кмета“, върху него започва административен терор с цел да го продаде на безценица. Димитър Николов, съученик и приятел на Искендер, купил част от терена от бившата приятелка на Д.М. завежда дело за делба като съсобственик. Сега потърпевшият чака дело за делба на имота.

Започна тотален тормоз над мен и синът ми. Цялата общинска администрация-техническите и данъчните служби започнаха тотален тормоз, с цел да се съгласим да отстъпим имота. Отказах“, пише потърпевшият. По нареждане на кмета е спрян тока и водата на кафенето на Д.М., защото на терена му имало незаконно построени сгради. Това става по жалба на Димитър Николов. Д.М. пише възражение със всички документи, че обектите му са законни.

кмет
Община Минерални бани е усвоител на доста евросредства. Получават ги фирми, близки до ДПС.

Беше ни заявено от служителя в техническата служба в общината Байрям Иляз, че никакъв документ, който ни е нужен, за да осъществяваме дейност в този имот, няма да бъде издаван по лично разпореждане на кмета. И който служител си позволи да ни съдейства ще си има работа с него. В такава малка община, където работните места са ограничени, такава заплаха действа“, пише в сигнала.

Заповедите на Искендер са отменени от Административен съд-Хасково от март 2018 г, но кметът нарежда обектът да бъде съборен като незаконен. За другия си обект-магазина Д.М. чака осем години разрешение от общината за въвеждане в експлоатация. Накрая се оказва че документите на Д.М. са загубени в общината, а кметът нарежда през ноември м.г. и той да бъде съборен. Целта е да се прилапа целият имот, който пречи на плановете за басейни и хотели.

В сигнала си Д.М. прилага документи за продажба на няколко общински имота в същия квартал, купени от Гюлшен Искендер, съпруга на кмета. Става дума за четири терена от УПИ V, кв. 14, по плана на Минерални бани. Те са продавани от общината от 2012 година насам. Последните сделки, продажби на терени от общината на Гюлшен Искендер, са от април и май 2018 година. И двата имота се оказват уголемени, с одобрени от общинския съвет ПУП. Това става без най-важната част-границата на имота.

кмет
Списъкът с имотите на семейство Искендер е няколко тома.

Д.М. посочва още две сделки за общински терени, с купувач Гюлшен Искендер от 15 април 2018 г. Тя взима от общината един парцел от 510 кв.м. и съседния от 310 км.м. Цените са по данъчна оценка.

Според автора на сигнала цените са занижени многократно и далеч от пазарните, за да може кметското семейство да ги изкупи на безценица.

От справките в Службата по вписванията-Хасково се вижда, че за почти осемгодишното управление на кмета Искендер той и съпругата му участват в придобиване, прехвърляне и дарения на над 82 имота.

90% от тях са купени от общината на безценица. Справка в търговския регистър показва, че съпругата на кмета, която официално не работи нищо, е в управата на две фирми. Едната ММ“Тобако“, регистрирана в село Сърница, а другата „Екопродукт“, в село Караманци. Отделно от това Гюлшен Искендер е регистрирана и като ЕТ със същото име.

Откъде идват доходите на семейството за толкова активна покупка на имоти и терени ?

Според новия закон за противодействие на корупцията като кмет Мюмюн Искендер декларира пред КПКОНПИ имоти, пари и доходи.

В декларацията му са описани 14 имота, придобити през 2017 година от съпругата му Гюлшен. Всички са парцели в Минерални бани, половината взети с дарения, другите с покупко-продажби. Но не се казва откъде са купени. Така законът за корупцията се заобикаля много лесно. В декларацията си пред Сметната палата за 2016 г кметът декларира други 13 имота, придобити от съпругата му в Минерални бани.

Но това не е всичко, както се казва в рекламата.

Богатите наследници

В декларацията пред КПКОНПИ кметът не посочва имотното състояние на сина и дъщеря си, това и не се изисква.

А би трябвало. Ето защо. По данни от Имотния регистър синът на кмета Али Мюмюн Али придобива по същия начин като майка си Гюлшен големи имоти по време на кметския мандат на баща си. Пак по същата схема-прекратяване на съсобственост с общината.

Само през 2106 г Али придобива четири такива-947 кв.м., 428 кв.м, 1400 кв.м. и 502 кв.м. на територията на Минерални бани. За периода 2012-2018 г, двата мандата на баща му, 25-годишният днес младеж придобива върху 7369 кв.м. урегулирани терени и 15, 892 дка. поземлени имоти в Минерални бани.

Съгласно нотариален акт №152-2014 г Али Мюмюн Али купува имот на стойност 50 000 лева, за 27 000 лева. Тогава младежът е на 21 години, а когато е на 19 години придобива имот на стойност 3500 лева. Откъде голобрадият юноша има толкова пари ?

На 25 януари 2013 г. пред нотариус Мюмюн Искендер и съпругата му Гюлшен даряват имот от 950 кв.м. в центъра на Минерални бани на сина си Али Мюмюн Али.

В същия ден и час даряват имот от 950 кв.м. и на дъщеря си Назмие Искендер на същото място. Става дума за два парцела, на сина е в УПИI, кв.56 по плана на общината, а на дъщерята в УПИ IА, кв.56.

кмет
Дарението на земята за хотелите.

Вероятно пак е играла промяна в устройствения план с паролата „Бат Рамадан“. На въпросните имоти по-късно изникват хотели-два залепени един до друг. Те са „близнаци“. Единият е „Роксана“ на дъщерята Назмие, а другият „Олимпия“ на Али. Дели ги една декоративна оградка.

Жителите на Минерални бани помнят, че терените са били общински, после продадени по „данъчна оценка“ на кметското семейство, по нареждане на „Бат Рамадан“, а после дарени на децата. Както каза г-н Карадайъ-трябва да се грижим за децата. На терена е имало трафопост, който е съборен.

Същата 2013 година Назмие Искендер и Али Али получават максималните субсидии от Фонд „Земеделие“ и програма САПАРД за изграждане на къщи за гости. Двамата взимат по 391, 160 лева от Програма за развитие на селските райони. На Назмие са признати разходи от 737 650 лева, а на Али 714 661 лева. Така се пръкват двата хотела, на един терен, но изкуствено разделен на две за повече субсидии. Откъде Али, тогава на 20 години, има над 700 000 лева за да строи хотел ?

кмет
Хотелът (хотелите ) на наследниците на кмета.

В Минерални бани други ползватели на такива щедри субсидии няма. Дали не е играл в тяхна полза пред Фонд „Земеделие“ „Бат Рамадан“ ?

Нищо, че парите са за къщи за гости в туристическите сайтове и справочници те се рекламират ту като един хотел, ту като два. И всичко е точно.

Според сигнала на Д.М. обществените поръчки се давали от общината на определени фирми с уговорката да строят и хотела (хотелите) на децата.

кмет
Камъните от градската градина се оказаха вградени в хотела на сина и дъщерята на кмета.

Кметуването на г-н Искендер, вероятно ще остави общината без възможност да продава в бъдеще, защото няма да има какво, всичко възможно вече е изкупено“, пише в сигнала.

Кой е „Бат Рамадан“ ?

Кой е митичният „Бат Рамадан“ чието име използва кмета Мюмюн Искендер. Предполага се, че става дума за дългогодишния депутат от ДПС Рамадан Аталай, който отговаря за Хасковско. Както е известно на всички Дъ Пъ Се работи като бизнес организация отдавна и няма нищо общо с права и свободи. И всеки кмет и депутат от движението е длъжен да отчита изработеното към централата в София и т.нар. Сараи.

Знае ли „Бат Рамадан“, че от негово име кметът изкупува община Минерални бани или той го прави за себе си ? Това остава загадка, поне засега.

Очаквайте- Парола „Бат Рамадан“2-как от Минерални бани изчезна цял плувен басейн и как се прави специална улица за свата на кмета