Само в Breaking.bg: Осъдиха агент на ДАНС за фалшив нотариален акт

Какво ли ще предприеме ръководството на родното ФБР ?

0
682
данс
Стопкадър от записите на видеокамерите в къщата на семейство Нуркови, на което се вижда как агентът на ДАНС (с карираната риза), разбива вратата.

Заради Радостин Нурков, който тормозеше роднините си за имоти в Петрич, дават на прокурор главният архитект на общината

Стефан Ташев

Представителят на Държавната агенция „Национална сигурност“-ДАНС за Петрич Радостин Нурков е осъден от Районният съд в града за изготвяне на фалшив нотариален акт за имоти, с който той тормозеше роднините си дълги години, научи Breaking.bg. За подвизите на агента на родното ФБР сайтът писа подробно на 16 ноември т.г.

Радостин Нурков е осъден по дело заведено от чичо му Емил Нурков.

Той и брат му Георги обитават двуетажна фамилна къща в Петрич. Братята изграждат пристройка към къщата, която е в груб строеж.

Преди няколко години братът закъсва със заем към банка. И неговият, втори етаж, от къщата, заедно с половината дворно място е обявен за публична продан от частен съдебен изпълнител през 2016 г.

Семейство Нуркови се явява на търга за етажа и имота и го печели.

Миналата година семейство Нуркови прави проверка в кадастралния регистър и установяват с голяма изненада, че в картата като собственик на пет самостоятелни обекта, тоест недостроената пристройка, се води Радостин Нурков.

С нотариален акт. Оказва се, че той е получен в кантората на нотариус, благодарение на трима свидетели, които дават показания „под индиго“ и никога не са посещавали имота на Нуркови, според тях.

Семейството има подозрения, че в община Петрич е извършена измама. Сестрата на Радостин Нурков-Петрана по това време е пиар на предишния кмет на Петрич Вельо Илиев, а един от свидетелите по обстоятелствената проверка на имота е секретар на Илиев по това време. Това става през август 2015 г. Кметът Илиев губи изборите през есента.

Затова Емил Нурков завежда дело в Районния съд в Петрич.

Заради делото семейството му е подложено на тотален тормоз от дансаджията, който според местните хора се чувства недосегаем.

На 12 октомври 2017 г. служителят на ДАНС пристига с кола пред дома на Нуркови на ул. „Осъм“ №3. Прескача металната ограда на имота и започва да изнася автомобилни гуми. След това започва да троши металната врата, чупи пантите й и я захвърля на земята. Без да подозира, че всичко това се заснема от видеокамери, които семейството е поставило в къщата.

При всичките си действия той се възползваше от служебното си положение като служител на ДАНС и манипулираше полицейските и други органи. Случвало се да идва в дома ни в 22 ч. С полицаи, които настояваха да ги пуснем в къщата. За всички случаи сме подавали жалби и сигнали в полицията, но без резултат. Полицаите, които посещаваха дома ни след сигналите се страхуваха да предприемат каквото и да е, заради служебното положение на Радостин. В присъствието на полицейски служители се е стигало и физическа агресия срещу съпругата ми, за което тя има медицинско свидетелство.

Направи ни впечатление, че полицаите, които идваха по повод наш сигнал се обръщаха към него с думите „Шефче“ и изпълняваха всички негови нареждания“ пише в жалбите си семейството.

В края на краищата по казуса се произнася Петричкият районен съд.

Признава за неистински документ Удостоверение за търпимост № 49/26.06.2008 година, издаден от главния архитект на Община П. /оригинал/ и го изпраща на прокурор при Районна прокуратура-гр.П.

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Р. Г. Н., ЕГН ****, от град П., ул.“Р. О.“ № *, ет.*, че същият не е собственик на следните недвижими имоти: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.603.2047.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град П., одобрени със заповед № РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ на обекта от 61.62 кв.м. с предназначение – жилище, апартамент с административен адрес на имота град П., ул.”Р. О.” №*, ет.*, който имот се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2047 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град П.;

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.603.2047.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град П., одобрени със Заповед № РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ на обекта от 61.62 кв.м. с предназначение – жилище, апартамент с административен адрес на имота град П., ул.”Р. О.” №*, ет.*, който имот се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2047 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град П.;

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.603.2047.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град П., одобрени със Заповед № РД-18-70/14.12.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ на обекта от 15 кв.м. с предназначение – гараж с административен адрес на имота град П., ул.”Р. О.” №*, ет.*, който имот се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2047. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град П.;

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.603.2047.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град П., одобрени със Заповед № РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ на обекта от 20 кв.м с предназначение – гараж в сграда с административен адрес на имота град П., ул. „Р. О.” № *, ет.*, който имот се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2047 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град П..

ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 ГПК нотариален акт № 180, том I, per. № 3342, дело 163 от 2015 година на Нотариус Е. Я. вписан в дв.вх. per. № 1762 от 28.08.2015г., акт № 194, том VI, дело 822/2015 в СВ при PC- П.

ОСЪЖДА Р. Г.Н., ЕГН *****, от град П., ул.“Р.О.“ № *, ет.* да заплати на Е.И. Н., ЕГН *****, от град П., ул.“Р. О. № *, ет.* съдебни разноски в размер 1 818.00 /ХИЛЯДА ОСЕМСТОТИН И ОСЕМНАДЕСЕТ/ лева.

Това е решението на съда.

Ето още веднъж видоезаписа с „изпълненията“ на агента на ДАНС