Комисията за защита на конкуренцията обвини „Лукойл“ в нарушение на конкурентното право

0
43
Снимка: Pixabay

КЗК е образувала производство срещу компанията

Предвид социално – икономическата значимост на горивата, поради прекия им ефект върху цялата българска икономика и прякото им въздействие по отношение на цените на стоките и услугите, предлагани на българския пазар, КЗК извършва постоянен мониторинг на всички обстоятелства имащи отношение към правоприлагането на ЗЗК.

В тази връзка по искания от участници на пазара на търговия на едро на горива „ОМВ България“ и „Инса Ойл“ пред КЗК бе образувано производство срещу Лукойл България за установяване на извършено нарушение относно ценовата политика на дружеството при търговията на едро с моторни горива. Това съобщават от КЗК

В хода на проучването Комисията установи, че „Лукойл-България“ е част от вертикално интегрираната група Лукойл, която оперира по цялата верига от производството на горива до крайната им реализация и притежава силно развита складова и транспортна инфраструктура, което представлява конкурентно предимство пред останалите дружества развиващи дейност на пазарите на горива в страната. Дружеството също така притежава висок пазарен дял и е пазарен лидер на пазар на търговия на едро с моторни горива в страната, уточняват още от Комисията за защита на конкуренцията.

КЗК идентифицира и конкурентни проблеми, свързани с прилаганата от страна на дружеството ценовата политика при търговията на едро с моторни горива на територията на страната. Според Комисията дружеството е прилагало ценова преса спрямо конкурентите си чрез постепенно изменение на ценовите условия при продажбата на едро и премахване отстъпките за закупено количество, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите.

Според Комисията това поведение на „Лукойл-България“ представлява обща стратегия за ограничаване на търговията на едро на горива в страната, с цел засилване на господстващото му положение на пазара на търговия на едро на горива.

Поведението представлява злоупотреба с господство, както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки“, съобщават още от КЗК

От КЗК допълват, че срок от 60 дни адресатът на определението и подателите на исканията имат право да представят писмени възражения, съответно становища по предявените твърдения.