Назначиха още двама заместник-министри

0
136
правителството
Министерският съвет

Инж. Дамян Дамянов е назначен за заместник-министър на земеделието и храните. Притежава дългогодишен управленски опит в сферата на стопанисването, защитата и опазването на горските ресурси. Повече от 10 години от професионалната му кариера е свързана с „Югозападно държавно предприятие“ ДП-Благоевград, където той последователно заема длъжностите заместник-директор и директор. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ от Факултета „Горско стопанство“ на Лесотехническия университет в гр. София. Той има и завършена докторска степен по екология и опазване на екосистемите към Института по гората, Българска академия на науките.

Иво Кацаров е назначен за заместник-министър на младежта и спорта. До този момент е изпълнявал длъжността главен секретар на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. В периода 2017 г. – 2019 г. Кацаров е директор на дирекция „Търговски дружества и концесии“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Иво Кацаров е дългогодишен служител на Агенцията по обществени поръчки, където заема различни позиции, включително главен секретар. Кацаров е работил също в Министерството на финансите, има опит и в частния сектор. Висшето си образование завършва в Университета за национално и световно стопанство със специалност „Счетоводство и контрол“.