Атлантическия съвет: Румен Радев следва да бъде отстранен от поста президент !

0
3249
Снимка: фейсбук

Трябва да му бъде повдигнато обвинение съгласно чл. 103 от конституцията

В свое изявление Атлантическия съвет на България поиска незабавно отстраняване на президента Румен Радев. Ето позицията на организацията:

Вече има достатъчно данни и факти, че Румен Радев е нарушил Конституцията на Република България.

Това е основание да му бъде повдигнато от Народното събрание обвинение, съгласно член 103 от Основния закон.

Съгласно Конституцията предложението за повдигане на обвинение се внася от най-малко една четвърт от народните представители, т.е. необходими са 60 подписа за започване на процедурата.

За да бъде повдигнато обвинение от Народното събрание повече от две трети от народните представители, т.е. минимум 161 от тях, трябва да са гласували, че поддържат обвинението.

След това в едномесечен срок Конституционният съд разглежда обвинението и може да вземе решение да освободи Румен Радев от поста президент с мнозинство повече от половината конституционни съдии т.е. със седем гласа.

Ще се намерят ли скоро 60 български депутати, които да покажат на дело, че България е република с парламентарно управление и че президентът е длъжен да спазва Основния закон и свято да спазва клетвата, която е положил пред народните представители при встъпването си в длъжност?

Припомняме клетвата, която президентът е положил:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“

Време е българските народни представители да изпълнят своя дълг и да започнат процедурата по отстраняване на Румен Радев от поста президент. Атлантически съвет на България.