България ще получи 770 млн. евро помощ от ЕК за запазване на работните места

0
60
Снимка: Pixabay

Целта е да бъде запазена заетостта в секторите, засегнати най-силно от мерките срещу COVID-19

Европейската комисия одобри предложената от България схема за помощ от 770 милиона евро (прибл. 1,5 милиарда лева) за запазване на работните места в областите, засегнати най-силно от мерките срещу епидемията от COVID-19. Схемата бе одобрена съгласно временната рамка за държавната помощ, приета от комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г., съобщава БГНЕС.

България уведоми комисията, като се позова на временната рамка, за схема за помощ под формата на субсидии за заплатите, която ще позволи на българските органи да финансират 60% от разходите за заплати (вкл. социалноосигурителните вноски, плащани от работодателите) на предприятията, които поради пандемията без помощта ще съкратят своя персонал. Мярката е ограничена до предприятията с дейност в секторите, които са най-силно засегнати от настоящата криза в областта на общественото здраве, като търговията на дребно, туризма, пътническия транспорт, културата, спортните дейности, дейностите за развлечение и отдих и др.

Комисията установи, че българската схема отговаря на временната рамка. Мярката ще компенсира разходите за заплати на предприятията с дейност в сектори, които са особено засегнати от пандемията от коронавируса, при условие че те се ангажират да запазят на постоянна работа персонала, който без помощта е щял да бъде съкратен. Интензитетът на помощта е съобразен с максималните 80%, разрешени от временната рамка, а схемата за помощ спазва максималната продължителност от дванадесет месеца.

Поради това комисията стигна до заключението, че тази мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във Временната рамка. Въз основа на това комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.