ВЕЦ „Бебреш“ отхвърля обвиненията на кмета на Ботевград, че източва язовира

0
35
Язовир "Бебреш"

Водната централа не работи от септември 2018 г., твърдят собствениците 

Твърденията на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов, че ВЕЦ „Бебреш“ е отговорна за ниското ниво на водите в язовир Бебреш, са „абсолютно неверни и манипулативни“, пише в позиция на фирмата „Агроинженеринг-90“.

ВЕЦ „Бебреш“ има разрешение от Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на вода за производство на електрическа енергия в размер на 18 милиона куб. метра годишно. По силата на споразумение между „Агроинженеринг-90“, „Напоителни системи“ и „ВиК Бебреш“ от 21 август 2018 г. на ВЕЦ „Бебреш“ са дадени права да извършва дейност при води до 12.5 метра под преливния ръб на язовир Бебреш. По време на подписването на споразумението „ВиК Бебреш“ е било 100% общинско предприятие и това обстоятелство е отлично известно на Община Ботевград, пише в съобщението.

Същевременно ВЕЦ-ът напълно спря производствената си дейност на 25 септември 2018 г. – преди 470 дни. Оттогава до днес централата е била пускана с цел профилактика на съоръженията общо два пъти – от 20 до 28 май и от 18 до 24 юни 2019 г., като за целта е използвала и заплатила водни количества в размер на 749,6 хиляди куб. м., посочват собствениците на съоръжението.

В деня, когато централата приключи своята втора профилактика 24 юни 2019 г., нивото на водите в язовир Бебреш е било 8.9 метра под преливния ръб. Днес, 196 дни по-късно, през които ВЕЦ „Бебреш“ не е работила и не е използвала нито литър вода, това ниво е 18 метра под преливния ръб на язовира, се подчертава в съобщението.

Вчера Специализираната прокуратура се самосезира след изявления на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов за потенциална скорошна водна криза в града. Според изложените в публикациите данни при сегашните налични водни количества от полезния обем на язовир „Бебреш“ (основен водоизточник на Ботевград) и сегашния приток и отток, вода за питейно-битово снабдяване на града ще има за още около 6 седмици. Останалите налични водоизточници не могат да задоволят нуждите на ботевградчани, пишат от прокуратурата.

Според кмета Иван Гавалюгов причина за потенциалната водна криза в града е не само остарялата ВиК мрежа, но и действащата от 2014 г. частна ВЕЦ „Бебреш“, собственост на дружеството „Агрохолд“ с управител бившия кмет на Правец Васил Златев. Според цитираните думи на кмета на Ботевград тази централа „работи извън обхвата на своето разрешително“, се посочва още в съобщение от прокуратурата.