Всички глоби към КАТ – на един фиш

0
36
Снимка: архив

Това предвижда нов проектозакон, одобрен от Министерски съвет

Министерският съвет одобри проектозакон, който да осигури по-бързото налагане и събиране на глоби за нарушения на Закона за движение по пътищата.

Той предвижда установяването на нарушението и налагането на наказанието да се осъществява в една административна процедура, с издаването на един документ – фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, като в определени случаи с него ще може да се отнема книжката на водача, както и контролни точки. Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване пред районния съд в района, в който е извършено нарушението. Нарушителите ще могат да платят глобата в 14-дневен срок в размер 70% от предвидената стойност.

Улеснени са процедурите по съобщаване и връчване на издадените административни санкции: присъствено – да се дават на ръка, при съставянето им; с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез служители на Министерството на вътрешните работи; при осъществяване на административно обслужване.

Предвидени са достъпни възможности за заплащане на дължими глоби или имуществени санкции на гише, чрез банкова карта, по банков път или по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент.

Предвидена е принудителна административна мярка по отношение на всички административни нарушения, за които е предвидено лишаване от право да се управляват моторни превозни средства – временно отнемане на свидетелството за управление на моторни превозни средства.

Предвижда се също така и промяна на давностните срокове по Закона за административните нарушения и наказания по отношение на изпълнението на наложеното наказание временно лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, за да бъде ефективно изпълнението на наложеното наказание.