Върховният съд потвърди уволнението на съдийката Ченалова, пуснала на свобода двоен убиец

0
419
Румяна Ченалова
Румяна Ченалова

Взети са предвид множеството извършени нарушения, обществената значимост и високата степен на засягане на обществения интерес от дейността на Ченалова, сочат върховните магистрати

Петчленен състав на Върховния административен съд окончателно потвърди решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет ( ВСС), с което на Румяна Ченалова е наложено наказание – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, съобщиха от пресцентъра на Върховния административен съд.

Административно дело беше образувано по касационна жалба на Румяна Ченалова срещу решението по административно дело № 11359/2018 г. на тричленен състав на ВАС. Върховните съдии от касационната инстанция приемат, че обжалваното решение е обосновано и е постановено при правилно прилагане на материалния закон.

„Правилна е преценката на първоинстанционният съд, че при определяне на дисциплинарното наказание е спазено изискването на чл.309 от ЗСВ, като е съобразена тежестта на нарушенията, формата на вината, обстоятелствата при които е извършено и поведението на нарушителя. Взети са предвид множеството извършени нарушения, посочени в предложението на министъра на правосъдието, обществената значимост и високата степен на засягане на обществения интерес от дейността на съдия Ченалова, което е съобразено при налагане на дисциплинарното наказание и въз основа на това е наложено най – тежкото наказание по чл.308, ал.1, т.6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, излагат в мотивите си магистратите от петчленния състав.

Освен всичко друго Ченалова е най-известна с това, че оправда на първа инстанция и пусна на свобода двойния убиец Илиян Тодоров от Перник, който над 10 г. се издирва, за да излежи доживотната си присъда.

Съответно на разпоредбата на чл. 309 ЗСВ е заключението на тричленния състав, че наказанието по чл. 308, ал. 1, т. 6 ЗСВ отговаря на нормативните критерии за индивидуализация, като правилно при определянето му са отчетени множеството извършени действия, респективно бездействия, настъпилите вредни последици за страните по делата, обществено опасните последици от извършените нарушения, както и накърнения престиж на съдебната система и не на последно място безкритичното отношение на жалбоподателката към деянието.

Звено „Антикорупция” обвини Ченалова за престъпление по служба. Според прокуратурата тя е ощетила НЕК по търговски спор между „Обединени енергийни търговци” ООД и Националната компания. Делото 4 пъти беше връщано от съда на прокуратурата.