Гешев подкрепя разширяване на правомощията на европейската прокуратура

0
12
герб
Лаура Кьовеши

Той проведе видеосреща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши

Главният прокурор Иван Гешев проведе видеоконферентна среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши на тема „Бъдещото функциониране на Европейската прокуратура и българският принос за дейността й“.

В срещата участваха и зам. главните прокурори Красимира Филипова и Пламена Цветанова, която отговаря за новосформираното направление във ВКП за противодействие на злоупотребите със евросредства.

Срещата бе организирана по молба на г-жа Кьовеши за обсъждане на необходимия бюджет на Европейската прокуратура и подготовката на България за изграждането и структурирането на Европейската прокуратура.

Гешев изрази подкрепата на българската прокуратура за „разширяване на компетентността на Европейската прокуратура в бъдеще в посока разследване на трансгранична престъпност, пране на пари и организирана престъпност, когато застрашават интересите на Европейския съюз“, като подчерта и необходимостта от увеличаване на финансирането и кадровата обезпеченост на Европейската прокуратура с оглед нейното ефективно функциониране.

„След първоначалните промени в НК и НПК се подготвят изменения в Закона за съдебната власт и допълнителни такива в НК и НПК, които ще регламентират статута на европейските делегирани прокурори и материалната им компетентност. Прокуратурата ще окаже експертна помощ в този процес в рамките на компетентността й“, подчерта Гешев.

По време на срещата се обсъди необходимият брой европейски делегирани прокурори в България. Обвинител №1 сподели опасенията си, че първоначално обмисляният вариант за двама европейски делегирани прокурори с месторабота в България е недостатъчен. Той заяви, че ще окаже пълно съдействие за изпълнението на задълженията им.

На въпрос от страна на г-жа Лаура Кьовеши за обезпечаване на разследването на делата от компетентността на Европейската прокуратура главният прокурор уточни, че решение ще вземе законодателят, но най-удачен е вариантът разследването да се провежда от специализирани в областта на престъпленията срещу финансовите интереси на ЕС органи по модела на разследването на делата от компетентността на Специализираната прокуратура.

Гешев изрази подкрепата си за усилията на г-жа Кьовеши за по-бързото структуриране на Европейската прокуратура и осигуряването на необходимия й финансов ресурс.