ДАНС отне достъпа до секретна информация на арестуваните президентски хора Пламен Узунов и Илия Милушев

0
45
данс

Това съобщиха от агенцията

Нa 9 юли 2020 г. въз основа осъществяване на законово регламентираните функции на Държавна агенция „Национална сигурност” /ДАНС/ са връчени отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „строго секретно“ на лицето И.М. и Отказ за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ на лицето П.У.

Лицата са висши служители в администрацията на Президента на Република България, се казва в съобщение на агенцията. Става дума за арестуваните Пламен Узунов и Илия Милушев, съответно секретар по правни въпроси и съветник по сигурността.

В хода на осъществяване на законово регламентираните функции на ДАНС за същите лица са придобити данни за ненадеждност от гледна точка на сигурността и опазването на тайната по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.