Джок Полфрийман може да напусне България

0
23
Джок Полфрийман Снимка: Дарик

ВАС окончателно отмени наложената му принудителна мярка за напускане на страната

Върховният административен съд потвърди решението на административния съд в София, с което е отменена забраната на Дирекция „Миграция“ на австралийския гражданин Джок Полфрийман да напуска на страната. Това означава, че о съдения за убийство и предсрочно освободен от затвора чужденец вече е свободен да напусне страната.

Решението по административно дело е окончателно. То беше образувано във ВАС по касационната жалба на директора на Дирекция „Миграция“.

Върховните съдии посочват в решението си, че забрана за напускане на страната се налага на чужденец, който е осъден с влязла в сила присъда и не е изтърпял наложеното наказание лишаване от свобода. Предвид това, че наложеното наказание „лишаване от свобода“ на Джок Полфлийман понастоящем не се изпълнява и лицето е предсрочното условно освободено, се налага изводът, че е отпаднало изискването за прилагането на принудителна административна мярка – временна забрана за напускане на страната.