Държавата компенсира 519 земеделци с над 5,3 млн. лева, пострадали от природни бедствия

0
10
Снимка: архив

Това съобщиха от фон „Земеделие“

Фонд  „Земеделие“ преведе 5 370 074 лв. на 519 фермери по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020 г.

Подпомогнати са земеделци, които имат констативни протоколи за 100 % унищожени площи вследствие на суша, измръзване или градушка. С държавната помощ се компенсират до 80% от производствените разходи за отглеждане на плодове и зеленчуци, а производителите на зърнени култури са обезщетени с 20 на сто от разходите си. Земеделски производители, които не са застраховали площите си, ще разчитат на половината от полагащата се помощ за съответната култура.

Размерът на помощта за 2020 г. бе увеличен от 4 700 000 лв. на 5 630 000 лв.

ДФ „Земеделие“ изплати и допълнително над 7 млн. лв. (7 030 000 лв.) за 2020 г. на земеделските стопани по схемите за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. С отпускането на допълнителните средства бяха подпомогнати всички земеделски стопани, които са заявили помощта през 2020 г.

През 2020 г. общо 290 стопани получиха над 56 млн. лв. (56 306 252 лв.) по схемите за хуманно отношение към свинете и птиците, посочват от фонда.

Останалите земеделски стопани, заявили помощта, ще получат субсидиите си след приключване на допълнителните административни проверки.