Екоминистърът разпореди проверки на складовете с пестициди

0
6
Снимка: Pixabay

Проблемите със залежали пестициди датират от 1990 г.

Mинистърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед за извършване на проверки от страна на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Разпореждането на министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане, съобщи NOVA, която направи разследване по темата.

„Това беше едно изключително добро разследване, в резултат на което и ВАП направи запитване. Днес мисля, че ще отиде и писмо във ВАП във връзка със складове, които се намират на територията на страната, загробени през 80-те години. Мисля, че ще последват и действия, доколкото съм запознат с практиката на прокуратурата и главния прокурoр, по изваждането на тези складове и обезопасяването им в чужбина. В България това не може да се случи“, коментира министър Димитров.

Проблемите със залежалите пестициди датират от 1990 г. насам и са в резултат на ликвидиране на бившите ТКЗС и АПК. В рамките на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ в съоръжения във Франция, Швейцария, Германия и Белгия са обезвредени 3750 тона негодни за употреба пестициди и са почистени 70 склада на територията на цялата страна.

Състоянието на останалите непочистени складове е необходимо да бъде точно определено и редовно проследявано, тъй като неправилното съхраняване на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност може да причини почвено замърсяване и да наруши качеството на прилежащите водни тела.

Заповедта на министъра цели превенция на негативните въздействия върху човешкото здраве и околната среда, както и предприемане на спешни мерки в случай на констатиран висок риск от замърсяване.