Кабинетът одобри 295 110 лева за стипендии на даровити деца

0
8
учител
Снимка: архив

Парите се опускат по бюджетите на общините

Министерският съвет одобри средства в размер на 295 110 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., съобщават от правителствената информационна служба.

С настоящото постановление по бюджетите на общините се предоставят допълнително 197 235 лв. за изплащане на стипендии по програмата. От тях 55 890 лв. са за постъпили в МОН искания от 18 общини за отпуснати нови 36 стипендии за 2019 г. Отделно от това се отпускат още 130 815 лв. за 243 стипендии от 41 общини, чието изплащане е започнало през 2019 година.

10 530 лв. са необходими за издадени по програмата заповеди за 18 стипендии за 2019 г. на ученици в частни училища. Петнадесет от одобрени стипендии са на ученици в частни училища в София, две са на деца в училище във Велико Търново и една стипендия е на дете в училище в  Пловдив, поради което средствата се предоставят на Столична община и на общините Велико Търново и Пловдив.

По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 97 875 лв. за 113 издадени заповеди от министъра по мероприятия от програмата за 2019 г., като 47 790 лв. са за 76 заповеди, издадени през 2019 година, и 50 085 лв. – за 37 заповеди от 2020 година, в т.ч. 1620 лв. за стипендия на ученик в Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец, която е в структурата на Техническия университет – София.