КАТ: От днес всички със зимни гуми

20 лева е глобата, ако караш с летни

0
202
точки
Вече взимат повече точки за нарушения на пътя.

От Националната полиция припомнят седемте важни правила, които всеки от участниците в движението трябва да спазва

 Според  действащия в България Закон за движение по пътищата, през зимата – от 15 ноември до 1 март, е задължително използването на гуми „предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm“ (ЗДвП, чл. 138, ал. 1, т. 4, в сила от 21. 04. 2017 г.). Препоръчително е използването на гуми, чиито технически характеристики позволяват използването им в зимни условия и съответно са по-безопасни за водачите и движещите се с тях пътници. Това припомнят от националната полиция.

За да бъдат намалени произшествията на пътя, Пътна полиция при ГДНП отново припомня седемте важни правила, които всеки от участниците в движението трябва да спазва.

       ДВИЖИ СЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

∙             Пътното превозно средство трябва да е технически изправно (чл. 139, ал. 1, т. 1).

Последици: Временно спиране от движение на ППС до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а”).

∙             Велосипедът трябва да е с изправни: спирачки; звънец (чл. 79, т. 1 и 2).

Глобата е между 20 и 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4 (150 лв.); чл. 180, ал. 1, т. 1 (от 20 до 150 лв.) или чл. 183, ал. 3, т. 7 (30 лв.).

 

ПОДДЪРЖАЙ ЧИСТАЧКИТЕ ИЗПРАВНИ

Ако стъклочистачките не работят по време на дъжд или снеговалеж, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 4, б. „б”).

Глобата е 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4).

 

ИЗПОЛЗВАЙ ПОДХОДЯЩИ ГУМИ

∙             Използвай гуми за зимни условия или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март (чл. 139, ал. 1, т. 4).

∙             Ако гумата има разкъсвания, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 9).

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5).

∙             ЗАБРАНЕНО Е движението по пътищата с гуми с шипове;

∙             Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

 

ДВИЖИ СЕ С ЧИСТИ И ИЗПРАВНИ СВЕТЛИНИ И СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ

∙             Ако светлинните устройства или светлоотразители липсват или са неизправни, нямаш право да се движиш с това ППС през нощта (чл. 101, ал. 3, т. 8).

Глобата е от 20 до 150 лв. (чл. 180, ал. 1, т. 1).

∙             Поддържай устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

∙             При движение с ППС с животинска тяга (каруца) трябва да имаш:

∙             два бели или жълти светлоотразителя отзад;

∙             през нощта и при намалена видимост – тяло, светещо в бяло или в жълто, отзад вляво (чл. 71, ал. 1).

∙             При движение с велосипед трябва да имаш:

∙             устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред (фар) и червен светлоотразител отзад;

∙             бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата (чл. 79, т. 3 и 4).

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 4).

 

ОБОРУДВАЙ МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

∙             Задължително е в 3- и 4-колесно МПС да имаш:

∙             обезопасителен триъгълник;

∙             аптечка;

∙             пожарогасител и

∙             светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

∙             За зимата е препоръчително в МПС да имаш:

∙             Антифриз;

∙             резервоарче, заредено с незамръзваща течност за почистване на стъкла;

∙             вериги за сняг;

∙             достатъчно гориво;

∙             зарядно за акумулатор;

∙             въже за теглене;

∙             одеало и др.

 

ИЗПОЛЗВАЙ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА

∙             Когато си извън превозното средство, спряно в обхвата на пътното платно заради повреда или техническа неизправност, сложи си светлоотразителната жилетка (чл. 101, ал. 1).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

∙             При движение с велосипед си сложи светлоотразителната жилетка:

∙             в тъмната част на денонощието;

∙             при намалена видимост и

∙             извън населени места (чл. 80, т. 1).

Глобата е 10 лв. (чл. 183, ал. 1, т. 5).

 

БЪДИ ВИДИМ ПРЕЗ ЗИМАТА И В ТЪМНОТО

∙             Като пешеходец обличай светли връхни дрехи или използвай светлоотразителни елементи.

∙             Като пешеходец се оглеждай и ослушвай често особено ако си с шапка или качулка.

∙             Като пешеходец се движѝ по тротоара или банкета (чл. 108, ал. 1).

∙             Като пешеходец, когато няма тротоар или банкет, се движѝ по платното за движение, противоположно на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница (чл. 108, ал. 2, т. 1).

Глобата е 20 лв. (чл. 184, ал. 3).

∙             Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи САМО по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства (чл. 112, ал. 1).

      Глобата е до 30 лв. за водача на организираната група пешеходци (чл. 184, ал. 1, т. 1).