Концесията в Дивотино, срещу която протестира БСП, дадена по време на управлението..на БСП

Министърът на енергетиката спрял работата на мината

0
1198
БСП
Теменужка Петкова

Трите анекса на концесията подписани от социалисти

Концесията в село Дивотино е станала факт с решение на Министерски съвет от ноември 2003 г., когато БСП участваха в правителството. БСП са наясно с предоставянето на тази концесия. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на изслушване в парламента.

Срокът на концесията е 10 години, има опция за удължаване с още 15. В рамките на това решение е съответно определено кога концесионният договор влиза в сила. Той влиза в сила, когато единствено и само в случай, че предприятието бъде приватизирано. Такава приватизация се е осъществила през 2004 г. и договорът е влязъл в сила на 13 август 2004 г. със срок 13 август 2014 г.“, каза Петкова.

По думите ѝ площите са определени от тогавашното решение на Министерски съвет. „Нещо повече от 2004 до 2007 г. има три анекса, които са подписали колегите от БСП. Това са фактите, а що се отнася до удължаването на срока за концесията, в Закона за подземните богатства няма определен срок, кога точно трябва да бъде депозирано такова искане на съответния концесионер“, допълни Петкова.

Тя уточни, че в рамките на правителството на „Орешарски“ е постъпило искането за удължаване на срока на концесията.

На 12 февруари 2014 г. е постъпило искане от концесионера за удължаване на срока на концесията с 15 години. След 12 февруари 2014 г. започва съгласувателна процедура в рамките на правителството на г-н Орешарски, всички министри изразяват положително становище. Единствено Министерство на финансите изразява опасения, че има неплатени задължения към февруари 2014г., които са над 4 млн. лв. Това са концесионни възнаграждения, които не са били събрани. След ноември 2014 г. министърът на енергетиката като правоприемник на голямото министерство трябва да довърши този тип процедури. Министерство на енергетиката незабавно започна разговори с концесионер, защото за нас е важно да не бъде ощетен фискът. През месец май 2015 г. беше подписано споразумение с концесионера, беше сключен договор за цесия, през юни успяхме да съберем тези вземания за бюджета, които включват и лихвите“, допълни министърът.

Според нея прекъсване на договора няма, защото няма воля на концедента, че той не е съгласен да бъде продължен срока на концесията. „Много преди колегите от БСП да се заинтересуват по случая в Дивотино, ние сме се задействали и сме предприели необходимите мерки“, коментира министърът на енергетиката.

Оценявам високо заинтересоваността на колегите от БСП по отношение на повдигнатия въпрос от група жители на село Дивотино. На 27 март в Министерство на енергетиката постъпи писмо от Областна служба по земеделие – Перник, с което те информираха, че започват проверки във връзка със сигнал на група граждани от Дивотино за нарушения според тях по отношение на изпълнението на концесията. В резултат на този сигнал, който беше подаден, веднага в рамките на следващия ден извиках в Министерството колегите концесионери“, заяви Петкова.

Тя посочи, че в резултат на срещата е издала разпореждане за преустановяване на действията, свързани с напредъка по минните дейности в участъка, където има неясноти за статута на земята. „Така че ние много преди колегите от БСП да се заинтересуват сме предприели необходимите мерки. В този участък е спрян целия процес, така че да могат хората да бъдат спокойни“, поясни още Петкова.

Защитили сме изцяло държавния и обществения интерес, защото ако спре доставката на въглища за ТЕЦ-Перник, можем да си отговорим какво се случва с жителите“, каза Теменужка Петкова във връзка с „Топлофикация“ – Перник и в отговор на въпрос дали ще спре да работи, заради липса на доставки.

Мини открит въгледобив“ винаги са осигурявали доставката на въглища за ТЕЦ – Перник. Знаете, че той осигурява парната, топлата вода на града. Въпросът не е еднозначен и не е само защото предстоят избори да обясняваме колко драматични неща се случвали. Няма нищо драматично в цялата история. Ще стане драматично, ако се действа не така, както предвиждат правилата и не се направи това, което трябва. Ние сме събрали вземанията от концесията, за разлика от колегите от БСП“, зави още Петкова.