Отровите в кравите, умрели след водопой край Димитровград, превишават 50 пъти физиологичните норми

0
39
Снимка: архив

Това съобщиха от БАБХ

Резултатите от първоначалните лабораторни изпитвания, извършени на проби от умрели след водопой крави край Димитровград, потвърждават наличието на откритите и във водата нитратни, нитритни и амониеви йони, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/.

В Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София, в лаборатория „Токсикология“, се извършват изпитвания на тъканни проби от всички 28 животни.

Установено е, че концентрацията на нитратни, нитритни и амониеви йони, превишават около 50 пъти физиологичните норми. След приключване на всички изпитвания резултатите ще бъдат предоставени на разследващите органи.