От днес до 20 януари затворените бизнеси могат да кандидатстват за помощ 10-20% от оборота

0
12
Снимка: архив

Облекчават условията за търсещите безвъзмездни средства

Затворените бизнеси ще разполагат с месец, за да кандидатстват за помощ до 150 000 лв. Тя ще се предоставя чрез Националната агенция за приходите (НАП), като крайният срок за подаване на документи е 20 януари 2021 г., стана ясно по време на онлайн брифинг на НАП днес.

Първоначално бе обявено, че срокът за кандидатстване е 2 седмици, считано от 21 декември 2021 г. Допустими по мярката са микро, малки и средни предприятия (МСП), които могат да бъдат подкрепени с между 10 и 20% от оборота си – сбор от кешов и банков оборот на начислена основа. Мярката ще бъде финансирана със 156 млн. лв. чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК).

Бизнесът ще може да кандидатства по облекчени условия, стига да изчака няколко дни. С приети промени в законодателството изискванията за липса на задължения към бюджета, за декларация от кандидатите дали са малки, или средни предприятия, както и условието за проверка на НАП в Главната инспекция по труда ще отпаднат. Така за задължения ще се зачитат само тези, установени с ревизионен акт.

За да влязат в сила тези облекчения, те трябва да се обнародват в Държавен вестник – това може да стане най-рано утре или следващия вторник. „Това не засяга възможността всеки желаещ да подаде заявлението си при тези по-тежки условия“, уточни говорителят на НАП Росен Бъчваров, но апелира бизнесът да изчака. Причина за това е, че ако сега се подадат документи, то ще има нужда от физически проверки на НАП.

По време на събитието стана ясно, че и обхватът на програмата се разширява. Така ресторантите с ограничена дейност, които доставят храна до вкъщи, също ще могат да кандидатстват за подкрепа с до 20% от оборота.

Кандидатстването по мярката става чрез портала за е-услуги на приходната агенция. За целта има специално създадена услуга, която препраща към портала на ИСУН, добре познат на повечето счетоводители и техните компании. В началото се посочва пълно наименование на фирмата на български и английски език, каква е правната й форма и какъв вид е – дали е микро, малко или средно предприятие. Маркират се основна и допълнителна икономическа дейност, които се посочват и в годишните данъчни декларации или отчетите на фирмите. Ако някоя от дейностите не е посочена в портала, това не пречи да се кандидатства, стига дейността на предприятието да е засегната от някоя от послкедните 4 заповеди на здравния министър.

Най-важната информация е свързана с номера на банковата сметка, по която ще се получи помощта, като това е сметка на титуляра, а не на трето лице. Попълва се и описание на обекта като тип, адрес на обекта и отново код на икономическата дейност. Ако фирма има повече от един обект, то той посочва тази информация за всички свои обекти. Едва накрая се добавят електронно подписани документи.

От НАП напомнят, че за фирми, създадени през 2020 г., базата за сравнение е оборотът през октомври, а плащания по мярката ще са възможни едва след нотификация от еврокомисията. Всяка фирма може да види какви пари ще получи от мярката отново на портала на НАП за е-услуги.