Задължително предучилищно образование и за 4-годишните от следващата година

0
17
Красимир Вълчев

13 500 деца не са обхванати от предучилищното образование, каза министър Красимир Вълчев

Предучилищното образование да стане задължително и за 4-годишните деца от следващата година – такава законодателно предложение вече се подготвя, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев.

„Ще вземем разумно решение, но общото правило ще бъде учебната 2020-2021 г., вероятно с изключения. Големите общини, дори в София, в голяма степен са преодолели недостига на места в детски градини, знаете, има голям недостиг на места в яслените групи“, каза той.

Представители на институциите, които отговарят за връщането на деца в училище, през следващите 2 месеца ще посетят домовете на всички деца на 5- и на 6-годишна възраст, които не посещават задължителните предучилищни групи.

„Виждаме понижение на обхвата на шестгодишните, което за нас е необяснимо и общо децата на пет и на шест години, които не са обхванати са около 13 500. Така че, ще мобилизираме усилията за връщане на всички деца в предучилищна възраст“, каза министър Вълчев.

Институциите отчетоха, че от началото на учебната година още 6 хиляди деца, които са били извън образователната система, са върнати в клас. „Това е доста по-малко в сравнение с предходните години. Предходните две години имахме общо 42 500 деца, които бяха записани в образователната система, които преди това са били отпаднали или не са били записани. Освен това имаме и вторично отпаднали, които за трите години са малко над 6 хиляди. Тоест говорим за един нетен резултат от 43 хиляди деца, които са допълнително записани в образователната система“, посочи министърът.